Side 1 av 1

Totenklokke Nr. 2

Lagt inn: 03 jun 2021 10:05
av Ravimy
Dette er en klokke nr. 2 laget av Johannes Bjærke på Toten (1798 – 1869) - «Totenklokke».

Klokkekassen er laget av «LRN» og datert 1768.

Både klokkemekanikken og klokkespillet er OK, men bør nok justeres av en fagperson.

• Bredde ca. 55 cm – topp av klokkekasse.
• Høyde; 209 cm.

Hvilken verdi har en slik klokke?