Side 1 av 2

Dansk Dukater i gull og bly - et par spoersmaal

Lagt inn: 12 sep 2012 01:51
av Trond i California
Jeg har tre danske dukater paa haanden som jeg lurer paa aa kjoepe. Det er:
- 1/2 dukat 1644 sieg 124.1 side 88
- 1 dukat 1645 Sieg 128.2 side 89

Mitt foerste spoersmaal er hvordan Sieg prisene er ifht markedspris? Jeg proevde aa lete i OMH katalogene for aa se reelle priser, men fant ingen. Er Sieg prisene for lave, noenlunde "riktig" eller for hoeye?

Den tredje mynten er en Dukat fra 1746 som er lik Sieg 26- H 5. Denne er tilsynelatende ikke i gull. Selger hevder det er en proevetrykk i bly, men Sieg katalogen sier ingenting om disse i bly saavidt jeg kan se. Noen som har informasjon om slike bly mynter,og eventuell markedsverdi?

Er som alltid takknemlig for alle som er villig til aa hjelpe med aa dele sin kunnskap...

Re: Dansk Dukater i gull og bly - et par spoersmaal

Lagt inn: 12 sep 2012 12:55
av Jørgen Sømod
Dukaten 1746 er næppe af bly, men af tin. Eksemplaret bør antages at være det samme, som blev udbudt hos Stack's den 1. december 1999 lot 300, hvor den af auktionsfirmaet blev vurderet til $ 300-400. Om værdien både dengang og nu vil jeg ikke tage stilling til. Hvis du køber den, vil jeg gerne have underretning derom.

Re: Dansk Dukater i gull og bly - et par spoersmaal

Lagt inn: 12 sep 2012 14:30
av Trond i California
Det kan sikkert stemme Joergen at det er tinn. Jeg skal spoerre selger om han kjoepte den hos Stacks...

Re: Dansk Dukater i gull og bly - et par spoersmaal

Lagt inn: 13 sep 2012 20:43
av bengt
1/2 dukat 1644 har ikke vært solgt de siste to årene.
1 dukat 1645 i kv 1 (små riper) ble omsatt på Høiland 137B lot 1109 og gikk for 14375 dkk, et annet eksemplar i kv SS-VZ omsatt på Kunker 186 lot 7536 ble solgt for 32594 dkk.

Håper det sammen med Sieg gir deg en pekepinn på hvordan den ligger i pris?

Re: Dansk Dukater i gull og bly - et par spoersmaal

Lagt inn: 13 sep 2012 22:59
av Jørgen Sømod
Handelsprisen på hebræerdukater er er i forhold til deres sjældenhed højere end andre guldmønter, hvilket naturligvis også gælder hebræermønter af sølv. Det skyldes at der er "fremmede" medspillere, altså udenfor kredsen af sædvanlige samlere. Det er dels jøder som nyder at se deres Guds navn skrevet på en mønt. Oftest havner disse mønter så ad åre i Israel. Dels Jehovas Vidner, der af samme årsag vederkvæges ved at se navnet skrevet på originalsproget, altså det sprog, de mener, at Gud selv talte.

Re: Dansk Dukater i gull og bly - et par spoersmaal

Lagt inn: 14 sep 2012 04:42
av Trond i California
Joergen og Bengt,
Takk for god hjelp i denne traaden. Jeg kjoepte de to gullmyntene og skal legge ut skrytebilder neste helg naar jeg kommer hjem fra en lang forretningsreise.

Jeg turte ikke aa kjoepe tinn mynten da selger skulle ha $3500 som jeg syntes var hoeyt. Tok noen daarlige bilder av denne og skal legge disse ut ogsaa med tid og stunder.
Trond

Re: Dansk Dukater i gull og bly - et par spoersmaal

Lagt inn: 14 sep 2012 06:20
av Jørgen Sømod
$ 2.500 for tinafslaget synes jeg er en voldsom pris. Dertil kommer, hvad jeg ganske vist ikke har belæg for, nemlig, at det måske er et nypræg.

Re: Dansk Dukater i gull og bly - et par spoersmaal

Lagt inn: 30 sep 2012 06:32
av Trond i California
Takk for alle svar i denne traaden. Naa er disse to myntene kommet i hus. Setter pris paa kommentar/synspunkter paa disse inkludert kvalitet. Halv dukaten fra 1644 (den andre mynten) er nok et hakk bedre enn dukaten fra 1645 (den foerste mynten nedenfor) .

Interessant historie dette med kinesisk gull brukt til aa prege danske mynter med joedisk skrift (her i USA blir disse kalt Jehova mynter). Jeg har ikke helt faatt med meg historien hvorfor det er joedisk skrift paa danske mynter. Noen som vil dele sine historiekunnskaper?

Re: Dansk Dukater i gull og bly - et par spoersmaal

Lagt inn: 30 sep 2012 13:56
av Stein Knutsen
Disse myntene som ble preget fra 1644 til 1648 blir gjerne kalt Hebræer eller Ulfeld mynter.
Innskriften som betyr "Gud(Jahve)er en rettferdig dommer" henspeiler til situasjonenen mellom
Sverige og Danmark under den såkalte Torstensonkrigen som begynnte sent på året i 1643.
Tidligere i Tredveårskrigen(1618-48)hadde både Svenskene og Danskene kjempet sammen på Protestantenes side.
Men etter freden i Lubeck(1629)inngikk Danskene fred mot visse betingelser.
Christian IV trengte penger til sitt forvar mot Svenskene og sølvmyntene og da i all hovedgrad marckmyntene
skulle være underlødige slik at overskuddet skulle tilfalle krigføringen.
Disse marckmyntene skulle være ni og en halv lødige.
At disse mynter også kalles Ulfeldmynter henspeiler til Kongens(Christian IV)svigersønn Corfitz Ulfeld 1606-1664
som også var Rikshovmester.
Ulfeld ble flere ganger beskyldt for underslag både av Christian IV og senere Fredrik III,og flyktet over
til Svenskene og tjenestegjorde der.
Dette ble nok sett på som foræderi og da han visstnok noe senere planla å styrte Kong Fredrik III fikk han avsagt dødsdom
in absentia.

Re: Dansk Dukater i gull og bly - et par spoersmaal

Lagt inn: 30 sep 2012 16:23
av Olav K
For å utfylle Steins ellers korrekte svar kan nevnes at Torstensson uten krigserklæring rykket inn i Jylland - dette var feidens begynnelse. Svenskene hadde i løpet av 30 års-krigen etablert seg godt i Nord-Tyskland, herunder også umiddelbart sørvest for hertugdømmene Slesvig og Holstein. Å innvadere uten erklæring ble dengang betraktet som særdeles udannet, antagelig i strid med "Guds lov" - noe som rettferdigjorde en numismatisk påberopelse av høyere makter. Det sies at Christian IV selv designet mynten - dvs. han tegnet den vel neppe ut selv, men har hatt klare tanker om utseendet. Pregningen ble påbegynt i 1644.

Re: Dansk Dukater i gull og bly - et par spoersmaal

Lagt inn: 30 sep 2012 16:27
av Trond i California
Stein og Olav,
Takk for gode svar - interessant historie - nettopp slike som gjoer det saa spennende aa samle mynter.
Trond

Re: Dansk Dukater i gull og bly - et par spoersmaal

Lagt inn: 30 sep 2012 16:53
av Jørgen Sømod
Så læs dog, hvad jeg skrevb i HSØ

Re: Dansk Dukater i gull og bly - et par spoersmaal

Lagt inn: 30 sep 2012 16:57
av Trond i California
Joergen,
Det gjoer jeg saa gjerne, men tilgangen til HSOE er daarlig her borte. Kanskje du kan sende meg en PM om hvordan jeg kan kjoepe noen av boekene dine?
Hva synes du om kvaliteten paa disse myntene?
T

Re: Dansk Dukater i gull og bly - et par spoersmaal

Lagt inn: 30 sep 2012 20:06
av Lord Flash
Gratulerer med to flotte mynter Trond! Synes det er vanskelig å vurdere gullmynter utifra bilder, men synes at 1 dukat 1644 ser best ut, kongesiden på 1/2 dukaten ser litt matt ut, men sannsynligvis er det pga lys/skyggevirkning på bildet.

Re: Dansk Dukater i gull og bly - et par spoersmaal

Lagt inn: 02 okt 2012 21:19
av Ole Christian
Flotte mynter Trond.
..
så kan man jo vi som ikke har HSØ bare undres over hva hr. Sømod mener :D