Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Moderatorer: AMO Berg, OleKr

Svar
OleKr
Innlegg: 109
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

Tusen takk igjen, Trond! Jeg er veldig glad for at du bidrar med informasjon og bilder!! Jeg håper flere lar seg inspirere til det samme etter hvert.

I kontrast til ½spd 1848, kommer her en mynt som har vært ettertraktet lenge og er godt dokumentert med bilder fra omsetningene, 1spd 1835 med stjerne. Som vel de fleste kjenner til, markerer denne mynten overgangen fra myntmester Johan Michael Kruse, som døde i 1836, til den nye myntmesteren Caspar Herman Langberg ved Mynten på Kongsberg. Året før hadde også guardeinen ved Mynten, Ole Koht, avgått ved døden etter langt sykeleie. Langberg avanserte først til Kohts stilling, og deretter etter kort tid til Kruses posisjon. Han fikk med andre ord en ganske brå start på sitt virke som myntmester, og sto i dette helt til 1888, nesten 53 år! Han tok over som ansvarlig for myntproduksjonen mot slutten av utmyntningen av 1 og ½spd 1835, og som følge av at myntmesterens navn nå var slettet fra myntene måtte han benytte det han senere kalte «hemmelige Tegn» på myntene for å skille dem fra Kruses produksjon. Han hadde tydeligvis glemt dette da han omtalte dette fenomenet i sin avhandling i 1866, han skrev da at slike tegn så langt kun var brukt på «vor ringeste Skillemynt» (se sitatet i omtalen av 1spd 1826M i pregningsspalten, https://samlerforum.no/viewtopic.php?f= ... 7&start=15). Grunnen til at han måtte skille sin produksjon fra Kruses var nok at han hadde akkordlønn bestemt av produksjonsmengden. Vi vet i dag ikke hvor stor produksjon han hadde av disse myntene, sannsynligvis svært få av ½-specien, og en god del flere av 1-specien.

Denne analysen er basert på AMO Bergs proveniensanalyse. Som i de analysene jeg har arbeidet med, har jeg heller ikke i denne funnet noen feil. Jeg er imponert over grundigheten og etterretteligheten i det arbeidet han har lagt ned i analysene. I den første delen av hans analyse har jeg føyet til opplysninger markert med klammeparenteser: […]. Jeg har lagt til omsetninger der jeg mener det er klart at det dreier seg om samme eller separate mynter, basert på opplysninger i auksjonskataloger og bildemateriale. Under den første stiplede linjen kommer en mynt som med stor sannsynlighet er et separat eksemplar, men der bildemateriale mangler. Under neste stiplede linje følger andre omsetninger der jeg mangler bildemateriale.

Jeg har notert 66 omsetninger av mynten (11 flere enn sjeldenhetsoversikten), hvorav 3 mynter har 4 omsetninger, 2 mynter har 3 omsetninger og 12 mynter har 2 omsetninger. Dette gir maksimalt 41 eksemplarer dersom alle omsetningene der det mangler bildemateriale er av forskjellige mynter, og minimum 30 dersom vi legger til grunn at mynt nr. 30 er et separat eksemplar basert på kvalitetsbeskrivelsen. I tillegg kommer at denne mynten finnes i kvalitet 0 i Bruun-samlingen. Dermed er det minst 31 og maksimalt 42 eksemplarer av denne, og ganske sannsynlig at den har status som S-mynt. Omsetningsfrekvensen for de 29 bildedokumenterte myntene er i toppsjiktet så langt: 1,86. Her er kvalitetene for omsetningene jeg har registrert:
0: 2
0/01: 8
01: 20
1+/01: 16
1+: 15
1/1+: 2
1/1-: 1
1-: 1
Velconserveret: 1

Andelen bildedokumenterte mynter er høy for denne, over 70 % så langt, og det finnes bilder som jeg mangler av i alle fall to mynter (15 og 40). Analysen nedenfor er mangelfull fordi jeg ikke har hatt tilgang til bilde av nr. 15 (OMH salgsliste 13 og 14/1992). Det er mulig at denne mynten kan overlappe med nr. 3, 23 eller 26. Jeg har fått tak i bedre bilder av nr. 1 (Rosholm 1963) enn det Berg hadde til sin analyse, og vurderer det slik at denne senere ble omsatt på Riibe 12 i 1994, osv.

1. Rosholm 1963 (EF, 01) → Riibe 12/1994 (01, små k.skader) → OMH 45/2000 (01) → OMH 50/2002 obj.nr. 799 (01)
[2. Ahlström prisl 27/1968 (0/01)] → OMH 33/1994 (0/01)
[3. Ahlström prisl 38 og 39/1971-72 (1+ rens) → OMG 27/2021 (1+)]
4. Ahlström 2/1972 (01) → OMH 4/1980 (1+/01, liten k.skade)
5. Ahlström 7/1974 (1+/01) → OMH 34/1994 (01) → OMH 35/1995 (01) → Gull&Sølv 2001 (01)
[6. Glendining 1975, ex Harwood (about extremely fine, 1+/01)] → OMH 62/2009 (1+/01)
7. Ahlström 21/1980 (1+/01) → OMH 12/1984 obj.nr. 445 (01) → [OMG 9/2016 (01)]
8. OMH 9/1982 (1+/01, bl.feil)
9. OMH 12/1984 obj.nr. 446 (01, liten k.skade) → [OMG 13/2017 (01)]
10. OMH 14/1885 obj.nr. 284 (0/01)
11. OMH 14/1985 obj.nr. 285 (1+, ripe adv.) → OMH 40/1997 (1+, ripe)
12. Ahlström 32/1985 (1+, kantskade) → OMH 61/2008 (1+/01, kantskade)
13. OMH 18/1987 (1+) → Skanfil 168/2009 (01)
14. OMH 27/1991 (1+/01, små k.skader) → [OMG 3/2013 (1+/01)]
15. OMH 28/1991 (1+) → OMH 56/2005 (1+)
16. OMH salgsliste 13 og 14/1992 (1+/01, små k.skader)
17. OMH 50/2002 obj.nr. 800 (1+)
18. OMH 52/2003 (1+)
19. OMH 63/2009 (1+/01) → [OMG 15/2018 (01)]
20. Goldberg 59/? (c.a. 1+/01) → QXL.no, Trygghandel, juni 2010 (c.a. 1+/01) [→ OMG 15/2018 (1+/01 rip) → OMG 23/2020 (1+/01 rip)]
21. Heritage 2011 (AU50 polert, 1+/01)
22. Myntauktioner 4/2011 (1+ kh, riper)
[23. OMG 5/2014 (1+) → Mynthuset 2019 (1+ ks) → OMG 25/2021 (1/1+ rip)]
[24. OMG 6/2015 (0/01)]
[25. OMG 7/2015 (01 rip)]
[26. Numisma auction.no 2016 (1+)]
[27. OMG 11/2016 (0/01) → MeyerEek 13/2021 (0/01)]
[28. OMG 19/2020 (0 prakt)]
[29. Heritage 2021 (UNC cleaned, 0/01)]
-------------
Sannsynlig separat eksemplar basert på kvalitetsbeskrivelse (mangler bilde):
30. Riibe 8/1989 (1-)
------------
Mangler bilder:
[31. Grimsgaard 1889 (velconserveret)]
[32. Dansk numismatisk forening 1937 (0-1, ex O.B. Carlsen)]
[33. Dansk numismatisk forening 1940 (0)]
[34. Dansk numismatisk forening 1957 (01)]
[35. Ahlström prisl 30/1969 (01/0)]
[36. Riibe salgsl 3 og 4/1983 (1/1-)]
[37. Riibe salgsl 14/1990 (1/1+)]
[38. Numisma salgsl 18/1992 (01)]
39. OMH nyttårs- vintertilbud 1995(1+) (opplyst Samlerforum)
[40. Ahlström 68/2003 (01)]
41. Roschberg auction.no obj.nr. 548294, 2004 (01 men ripe, betydelige spor av rensing)

Siden sist har jeg oppdatert 1spd 1831 med en ny omsetning, samt tabellen over funnene så langt. Jeg setter stor pris på supplerende opplysninger og bildemateriale for denne og tidligere analyser, og kommer til å oppdatere fortløpende!
Sist redigert av OleKr den 25 nov 2021 16:32, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: Oppdatert med Glendining-omsetning (nr. 6)
OleKr
Innlegg: 109
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

½spd 1855: AMO Berg har ikke publisert noen proveniensanalyse av denne. Som nevnt over har ½spd 1855 en god del lavere pregetall enn ½spd 1848. Analysen nedenfor bekrefter imidlertid mistanken om at 1848-mynten likevel er sjeldnest av de to. Jeg har notert 69 omsetninger av 1855-mynten (13 flere enn sjeldenhetsoversikten), hvorav 1 mynt har 3 omsetninger og 6 mynter har 2 omsetninger. Dette gir maksimalt 61 eksemplarer dersom alle omsetningene der det ikke er bildedokumentasjon er forskjellige mynter, og minimum 36 dersom vi legger til grunn at de 35 bildedokumenterte myntene er forskjellige og at mynt nr. 36 er et separat eksemplar basert på kvalitetsbeskrivelsen. Denne mynten finnes ikke i Bruun-samlingen. Under disse forutsetningene er det lite sannsynlig at denne kan ha status som S-mynt. Omsetningsfrekvensen for de 35 bildedokumenterte myntene er 1,23, omtrent identisk med 1848-mynten. Her er kvalitetene for omsetningene jeg har registrert:
0: 3
0/01: 4
01: 10
1+/01: 11
1+: 12
1/1+: 12
1: 9
1/1-: 1
1-: 1
Innfattet, anhengt: 4
Ikke gradert: 2

Det er ganske god bildedokumentasjon av denne, 57 % (betydelig høyere enn ½spd 1848). Det synes ikke å være omsetningsfrekvensen som har gitt denne rykte som sjelden. Allerede på 1930-tallet fikk ½spd 1855 betegnelsen «R» ved omsetningene i Dansk numismatisk forening, og dette ble gjentatt på Rosholm-auksjonen i 1963. På Gull & sølv-auksjonen i 2001 ble denne omtalt som SSS-mynt mens 1848-mynten ble omtalt som SS-mynt. Som en liten kuriositet kan det nevnes at Bergen privatbank (nå DnB) monterte minst to eksemplarer i lokket på sølvkrus som ble brukt som gaver ved bankens hundreårsjubileum i 1955. Det er litt underlig at man brukte ½ og ikke 1spd.

1. Ahlström 15/1977 (01/1+ brannskadet) ex. Algård
2. OMH 9/1982 (1/1+ rip ks)
3. OMH 11/1983 (1+)
4. OMH 14/1985 (1+) ex. Frogn
5. Riibe 5/1986 (1/1+ kh)
6. Riibe 6/1987 (1+ mont)
7. OMH 19/1987 (1/1+ ks) → Riibe 7/1988 (1)
8. OMH 24/1990 (1/1-) → Skanfil 2019 (1 anh)
9. OMH 27/1991 (1+/01)
10. Riibe 12/1994 (1+)
11. OMH salgsl. 15-16/1994 (1+)
12. Riibe 13/1995 (1+)
13. OMH 37/1996 (1+/01) → OMG 19/2020 obj.nr. 279 (1+/01) ex Kirkevoll
14. Riibe 15/1996 (1)
15. OMH 40/1997 (1)
16. OMH 49/2002 (1+)
17. OMH 52/2003 (1 rip ks) → Numisma auction.no 2017 (1/1+ kh, riss)
18. OMH 61/2008 (1/1+ hakk) → Christiania auksj. 2/2016 (1/1+ hakk) → OMG 10/2016 (1/1+ hakk)
19. OMH 65/2010 (01) ex. Aamodt
20. Omsetning i USA 2011 (1+/01)
21. Heritage 2012 (MS61, 01) → OMG 1/2012 (0/01)
22. OMG 2/2013 (1/1+ kh)
23. OMG 4/2014 (01 kh)
24. QXL-Riibe 2015 (01 innfattet i krus)
25. OMG 7/2015 (1+/01)
26. Myntkompaniet 10/2016 (1+/01)
27. Tradera 2018 (ugradert)
28. Finn.no (2019-21) (0/01 innfattet i krus)
29. Frimärkshuset 2019 (1/1+ rengj)
30. OMG 19/2020 obj.nr. 278 (0)
31. Meyer Eek auction.no 2021 (0/01) → MeyerEek/Chr.auk. 12/2021 (0/01)
32. Myntauktioner 37/2021 (01) ex Hellström
33. OMG 27/2021 obj.nr. 683 (1+)
34. OMG 27/2021 obj.nr. 684 (01)
35. Roschberg butikk 2021 (1+)
-------------
Sannsynlig separat eksemplar basert på kvalitetsbeskrivelse (mangler bilde):
36. Riibe butikk 2019-21 (1+/01 store hakk/blf)
------------
Mangler bilder:
37. Auksjon Grimsgaard 1889 (?)
38. Dansk numismatisk forening 1937 (0-1)
39. Dansk numismatisk forening 1937 (1)
40. Dansk numismatisk forening 1940 (0)
41. Norsk numismatisk forening 1946 (1)
42. Norsk numismatisk forening 1949 (0-1)
43. Dansk numismatisk forening 1950 (1+)
44. Norsk numismatisk forening 1954 (1-)
45. Norsk numismatisk forening 1960 (1)
46. Norsk numismatisk forening 1963 (1)
47. Rosholm 1963 (VF, 1+)
48. Norsk numismatisk forening 1964 (1+/0-1)
49. Ahlström prisliste 19/1966 (01/0)
50. Hirsch prisliste 47/1966 (1+/01)
51. Hirsch prisliste 55/1968 (01)
52. Ahlström prisliste 28/1968 (01)
53. Ahlström 2/1972 (01+/1 skade)
54. Ahlström prisliste 46/1973 (1+/01)
55. Myntboden salgsliste 18, 19, 20/1975 (1/1+)
56. Ahlström prisliste 57/1978 (1+ kh)
57. Ahlström 22/1980 (01 ks)
58. Norsk numismatisk forening 1989 (1+ rip stygge)
59. Numisma salgsliste 27/1997 (1/1+ ks)
60. Gull&Sølv 2001 (0)
61. Numisma 2013 (1 god)

Jeg setter stor pris på supplerende opplysninger og bildemateriale for denne og tidligere analyser, og kommer til å oppdatere fortløpende! Siden sist har jeg kommet over en ny web-side over kataloger og litteratur som andre også kan ha interesse av: Newman Numismatic Portal (https://nnp.wustl.edu/). Her finnes blant annet en stor mengde søkbare scan av gamle auksjonskataloger.
Sist redigert av OleKr den 25 nov 2021 16:36, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: Oppdatert med nr. 20
Brukeravatar
Trond i California
Innlegg: 755
Registrert: 19 mai 2009 05:17
Sted: San Francisco, California

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av Trond i California »

Her er bilder av min 1/2 specie 1855. Den er kjøpt i USA i Nov 2011 og jeg har vurdert den som (noe optimistisk) 01/1+. Den har et feilpreg på revers da løveskjoldet kan sees på kongesiden.
Vedlegg
745D7BB2-C511-413B-B07E-9104755A19B9.jpeg
745D7BB2-C511-413B-B07E-9104755A19B9.jpeg (1.29 MiB) Vist 238 ganger
15C5693F-92BA-4644-A242-69DEF9980A98.jpeg
15C5693F-92BA-4644-A242-69DEF9980A98.jpeg (1.29 MiB) Vist 238 ganger
Sist redigert av Trond i California den 16 nov 2021 17:25, redigert 2 ganger totalt.
Brukeravatar
Trond i California
Innlegg: 755
Registrert: 19 mai 2009 05:17
Sted: San Francisco, California

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av Trond i California »

Her er min 1/2 specie 1848 i kvalitet 1 kjøpt i USA Jan 2014.
Vedlegg
C42AD398-B50F-4842-A2AE-C97731D14472.jpeg
C42AD398-B50F-4842-A2AE-C97731D14472.jpeg (1.27 MiB) Vist 240 ganger
6E4D6C37-9354-4D8D-A4AB-C39784358215.jpeg
6E4D6C37-9354-4D8D-A4AB-C39784358215.jpeg (1.28 MiB) Vist 240 ganger
Sist redigert av Trond i California den 16 nov 2021 16:47, redigert 1 gang totalt.
Brukeravatar
Trond i California
Innlegg: 755
Registrert: 19 mai 2009 05:17
Sted: San Francisco, California

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av Trond i California »

Som avtalt viser jeg bilde av min 1831 Speciedaler kjøpt i USA Jan 2020 i kvalitet 1+
Vedlegg
0269BB17-0F76-4614-A750-858D28A5C707.jpeg
0269BB17-0F76-4614-A750-858D28A5C707.jpeg (1.51 MiB) Vist 236 ganger
CB0A93A1-7BD2-4880-887A-3FBFF238C226.jpeg
CB0A93A1-7BD2-4880-887A-3FBFF238C226.jpeg (1.56 MiB) Vist 236 ganger
OleKr
Innlegg: 109
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

Tusen takk for nye bilder og opplysninger, Trond! Jeg skal oppdatere oversiktene over med en god del nytt materiale i løpet av kommende uke, og da tar jeg med myntene dine også1

1sk 1824 ompreg: AMO Berg har ikke publisert noen proveniensanalyse av denne. Det første sporet jeg har funnet av denne i myntlitteraturen er i Bjørnstad & Holst, Norges mynter efter 1814 (1927) s. 8 der den listes som nr. 5a og omtales som «29 mm. Prøveavslag på 1 skilling kobber 1771. Th. Frogn omtaler den i NNUM 1950/6 s. 120, også som prøveavslag. Han nevner fire konkrete mynter: to preget på 1sk 1771, en på 29mm blankett og en på 2sk 1810. I en artikkel i NNUM i 1962 s. 51 utvider Frogn listen med en ny mynt som han selv hadde ervervet: «På ældre broncemynt».

Det er underlig at denne mynten verken ble nevnt av Rønning i Norges mynter i 150 år (1967) eller Norges mynter 1628-1873 (1971). Så vidt jeg kan se er det først i Ahlström, Brekke & Hemmingson, Norges mynter (1976) at vi får den første omtalen av mynten som en egen hovedtype og med avbildning (nr. 60B). Der angir de ikke sjeldenhet eller hvilke varianter som finnes. Prisene er lagt ca. 1/3 høyere enn den ordinære utgaven, noe som antyder at denne typen ble ansett som en god del sjeldnere. Mynten ble ikke nevnt i Sørensen & Sørensen, Vurderingsliste over Norges mynter 1814-1978 (9. utg. 1979), men ble tatt med i Aamlid, Ahlström, Selin & Thesen, Priskatalog over Norges mynter 1814-1980 (9. utgave).

J.K. Larsen, Norges mynter 1814-2014 har så vidt jeg kan se den mest detaljerte oversikten over hvilke varianter som finnes. Nedenfor har jeg listet dem og tatt med informasjon om vekt, diameter og tykkelse og der jeg har klart å finne slike opplysninger (hovedtypen veier 9,35 gram og diameteren er 26,5mm):
1) 1 sk 1771 (11,69 g, diam. 29mm, tykk. 2,2mm)
2) 2 sk 1810 (8,35g, diam. 28mm, tykk. 1,7mm),
3) 12sk rigsbanktegn 1813 (rundt 10g/8,6g, diam. 27/28mm, riflet kant)
4) Svensk ½sk 1815-17 (14,2g, diam. 30,3mm, tykk 2,3mm)
5) Svensk ½sk 1819-24 (8,5g, diam. 30,3mm, tykk 1,5mm)
For alle variantene gjelder følgelig at diameteren er større enn hovedtypen. Dermed er det ikke særlig opplysende når det opplyses at mynten er preget på stor blankett. Vekten varierer fra litt lettere til ganske mye tyngre enn hovedtypen.

Jeg har notert 67 omsetninger av mynten (10 flere enn sjeldenhetsoversikten), hvorav 1 mynt har 3 omsetninger og 5 mynter har 2 omsetninger. Dette gir maksimalt 60 eksemplarer dersom alle omsetningene der det ikke er bildedokumentasjon er forskjellige mynter, og minimum 37 dersom vi legger til grunn at de 33 første bildedokumenterte myntene er forskjellige og at myntene 34-37 er ompregete mynter, basert på bilder og andre opplysninger. Denne mynten finnes ikke i Bruun-samlingen. Under disse forutsetningene er det lite sannsynlig at den kan ha status som S-mynt. Omsetningsfrekvensen for de 37 bildedokumenterte myntene er 1,19. Her er kvalitetene for omsetningene jeg har registrert:
0/01: 1
01: 3
1+/01: 2
1+: 9
1/1+: 7
1: 21
1/1-: 3
1-: 15
1-2: 3
Ikke gradert: 3

Ved en god del av omsetningene er det gitt supplerende informasjon. Det vanligste er at det angis at mynten er preget med stor blankett (nr. 1, 3, 7, 9, 42, 46, 49, 50, 55, 56, 59), tynn blankett (nr. 20) eller vekt og i ett tilfelle diameter (nr. 15: 10,5g, nr. 16: 10,1g, nr. 29: 10,08g, nr. 30: 8,9g og 28mm, nr. 33: 10,22g, nr. 37: 8,66g, nr. 59: 8,46g og 29mm). I en del tilfelle angis det hvilken mynt som er brukt som blankett: 2sk 1810 (nr. 4, 5, 8, 11, 22), 12sk riksbanktegn 1813 (nr. 15, 16) og 1sk 1771 (nr. 40, 58). Det er høy andel av bildedokumenterte eksemplarer av denne mynten, 61,7 %, og det er lett å skille mellom myntene på grunnlag av bildene.

1. Ahlström 7/1974 (1) Bred plants, 29 mm → Riibe 9/1990 (1) Stor blankett
2. Ahlström 21/1980 (1/1+)
3. OMH 3/1979 (1/1+) Stor blankett
4. OMH 8/1982 (1+/01) 2sk 1810-11 → OMH 27/1991 (01) → OMH salgsliste 13/1992 (01)
5. OMH 10/1983 (1) → OMH 63/2009 (1+)
6. Riibe 2/1984 (1+)
7. Riibe 6/1987 (1-)
8. OMH 21/1988 (1)
9. Riibe 8/1989 obj.nr. 373 (01)
10. OMH 31/1993 (1)
11. OMH 34/1994 (1+)
12. OMH 45/2000 (1/1+)
13. OMH 52/2003 (1/1+ hakk)
14. OMH 53/2004 (1+)
15. OMH 61/2008 obj.nr. 303 (0/01)
16. OMH 61/2008 obj.nr. 304 (1)
17. OMH 62/2009 (1-) → OMG 3/2013 obj.nr. 1053 (1-)
18. OMH 67/2011 obj.nr. 709 (1+)
19. OMH 67/2011 obj.nr. 710 (1 korr)
20. Skanfil 2012 (1) → OMG 5/2014 (1)
21. OMG 3/2013 obj.nr. 1052 (1 kh )
22. Skanfil 2015 (1- riper ) ex P. Hansen
23. Numisma auction.no obj.nr. 1712486, 2015 (1+/01) Eks. ebay.de
24. OMG 8/2015 (1) → OMG 10/2016 (1)
25. OMG 12/2017 (1-)
26. Skanfil 2017 (1- uleselig år)
27. Skanfil 2017 (1-)
28. Riibe butikk 2017 (1+)
29. Myntauktioner 2018 (1/1+)
30. Omsetning i USA 2020 (1)
31. OMG 25/2021 (1/1-)
32. Roschberg Kronauksj. 8/2021 (1+)
33. Myntauktioner 37/2021 obj.nr. 858 (1-1/1+)
---------------
Separate eksemplarer dersom de er ompreg (basert på bilder/opplysninger):
34. Skanfil 2014 (1 kh )
35. QXL-omsetning
36. Myrland, finn.no 2020
37. Myntauktioner 37/2021 obj.nr. 857 (1/1+ blf snedcentrerad)
---------------
Mangler bilder:
38. Dansk numismatisk forening 1937 (1)
39. Dansk numismatisk forening 1957 (1)
40. Rosholm 1963 (VF nice, 1+)
41. Norsk numismatisk forening 1966 (1-2)
42. Ahlström 2/1972 (1)
43. Ahlström prisliste 43/1973 (1)
44. OMH salgsliste 4 og 5/1977 (1-)
45. Riibe 3/1985 (1-)
46. Riibe 8/1989 obj.nr. 374 (1-)
47. Myntboden salgsliste 51/1992 (1-/2)
48. OMH 35/1995 (1-)
49. Riibe 15/1996 (1-)
50. Riibe salgsk. 18/1999 (1-)
51. OMH 44/1999 (1/1-)
52. Gull&Sølv 2001 (1/1-)
53. Ahlström 65/2002 (1+)
54. OMH 55/2005 (1)
55. Riibe 18/2005 (1-)
56. B.Bertelsen auction.no obj.nr. 731766, 2005 (? Svak)
57. Numisma auction.no obj.nr. 1414533, 2011 (1-/2)
58. R.Hansen auction.no obj.nr. 1566441, 2013 (1-)
59. Roschberg Kronauksjon 4, auction.no obj.nr. 2087168, 2017 (1 korr)
60. D. Trondsen auction.no obj.nr. 2118093, 2018 (1)

Jeg setter stor pris på supplerende opplysninger og bildemateriale for denne og tidligere analyser, og kommer til å oppdatere fortløpende!
Sist redigert av OleKr den 25 nov 2021 16:40, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: Oppdatert med nr. 30
Brukeravatar
Trond i California
Innlegg: 755
Registrert: 19 mai 2009 05:17
Sted: San Francisco, California

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av Trond i California »

Her er min 1 skilling 1824 ompreget. Den er kjøpt i USA i januar 2020 og jeg har satt kvalitet 1. Vekt er 8.9 gram og diameter er 28 mm.
Vedlegg
DF901B86-473D-4078-9367-5D56BEA0047E.jpeg
DF901B86-473D-4078-9367-5D56BEA0047E.jpeg (1.48 MiB) Vist 164 ganger
5C254999-A716-4BFC-934B-EEC91CBE4994.jpeg
5C254999-A716-4BFC-934B-EEC91CBE4994.jpeg (1.54 MiB) Vist 164 ganger
OleKr
Innlegg: 109
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

Inspirert av alle innleggene fra Trond har jeg jobbet litt med auksjonskataloger fra USA (og andre land) som er gjort tilgjengelige på Newman Numismatic Portal (nnp.wustl.edu). Søkemotoren er ikke all verdens, så man kan ikke stole på generelle søk i materialet, i alle fall ikke der søkene gjøres i et stort antall dokumenter, og det er ikke så lett å avgrense søk til et håndterlig antall. Dermed må søkene i stor grad gjøres i ett og ett dokument, og det tar tid! Jeg har imidlertid funnet en del interessante omsetninger som jeg har lagt inn i analysene over, særlig fra Rosholm-auksjonen, men også noen andre. Om noen har tips om hvilke auksjonsfirmaer som er særlig interessante for salg av norske mynter, vil jeg være takknemlig for tips om det (oversikt over de 308 auksjonsfirmaene som er med i databasen kan finnes her: https://nnp.wustl.edu/library/auctioncompanies

I tillegg har jeg fått tak i noen Skanfil-kataloger fra før hovedauksjon 164, og funnet noen interessante omsetninger der. Om det er noen som kunne tenke seg å gjøre slike kataloger tilgjengelige for meg, vil jeg være veldig takknemlig!

Det mest interessant jeg har funnet er en mulig gammel omsetning av ½spd 1865. Ellers har jeg oppdatert følgende analyser med nye omsetninger: 1spd 1826M, ½spd 1831, ½spd 1830, 1spd 1833, 24sk 1836, 12sk 1861, 1spd 1867, 24sk 1834, 1spd 1832, 1sk 1825, 1spd 1831, ½spd 1848 og 1spd 1835stj.

I tillegg har jeg lagt inn de myntene Trond har rapportert om. Alle disse er «nye» i den forstand at jeg ikke har bildedokumentasjon av tidligere omsetninger.

Jeg har også oppdatert tabellen med oversikt over funn så langt.
karebjarne
Innlegg: 167
Registrert: 18 apr 2010 19:34

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av karebjarne »

24 skilling 1834, kjøpt over disk hos Skanfil Bergen, 2016, kvalitet 1-/2, rensa
24skilling1834_0002.jpg
24skilling1834_0002.jpg (116.72 kiB) Vist 90 ganger
24skilling1834_0001.jpg
24skilling1834_0001.jpg (120.41 kiB) Vist 90 ganger
karebjarne
Innlegg: 167
Registrert: 18 apr 2010 19:34

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av karebjarne »

1 skilling 1824, ompreg. Nr 14 på lista. 9,6 gr, 29 mm.
Vedlegg
1skilling1824ompregb.jpg
1skilling1824ompregb.jpg (36.87 kiB) Vist 89 ganger
1skilling1824ompreg.jpg
1skilling1824ompreg.jpg (33.25 kiB) Vist 89 ganger
mran
Innlegg: 14
Registrert: 25 feb 2010 07:53

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av mran »

Jeg kjøpte en 1 skilling 1824 ompreget på auksjon hos Oslo Mynthandel 16. april 2005, og antar det er den som har fått nummer 54. Siden du mangler bilde av denne er det vedlagt her. Mynten veier 8,06 g og er 28 - 28,5 mm, altså ørlite oval. Jeg ser at nr 54 er bedømt til kvalitet 1. Det er nok i drøyeste laget. Jeg vil si advers kanskje holder 1, men revers er ikke bedre enn 1-.
Det blir spennende å høre om den er blant de 14 du har bilde av som er omsatt før 2005.
1 skill 1824 a (2).jpg
1 skill 1824 a (2).jpg (536.92 kiB) Vist 81 ganger
1 skill 1824 (3).jpg
1 skill 1824 (3).jpg (398.97 kiB) Vist 81 ganger
mran
OleKr
Innlegg: 109
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

Tusen takk for bilder til karebjarne og mran! Supert å få bildemateriale på mynter som mangler det og nye eksemplarer (24sk 1834). Bildene av mrans mynt fra OMH 55/2005 viser at den ikke overlapper med tidligere omsetninger, så den blir nr. 15 i den oppdaterte oversikten. Jeg skal også lage en tabell over hvilke blanketter som er brukt ut fra de opplysningene jeg har om myntene, og håper det kan friste flere til å komme med informasjon om myntene sine. Jeg skal oppdatere analysene over så snart jeg får tid!

Men nå til 24sk 1830: Denne analysen er basert på AMO Bergs proveniensanalyse. I den første delen av hans analyse har jeg føyet til opplysninger markert med klammeparenteser: […]. Jeg har lagt til omsetninger der jeg mener det er klart at det dreier seg om samme eller separate mynter, basert på opplysninger i auksjonskataloger og bildemateriale. Under den første stiplede linjen kommer mynter som med stor sannsynlighet er separate eksemplarer, men der bildemateriale mangler. Under neste stiplede linje følger andre omsetninger der det mangler bildemateriale.

Jeg har notert 69 omsetninger av mynten (11 flere enn sjeldenhetsoversikten), hvorav 2 mynter har hele 5 omsetninger, 1 mynt har 3 omsetninger og 3 mynter har 2 omsetninger. Dette gir maksimalt 56 eksemplarer dersom alle omsetningene der det ikke er bildedokumentasjon er forskjellige mynter, og minimum 27 dersom vi legger til grunn at de 25 første bildedokumenterte myntene er forskjellige og at mynt 26 er et separat eksemplar basert på kvalitetsbeskrivelsen. Denne mynten finnes i kvalitet 0 i Bruun-samlingen. Dermed er det minimum 27 og maksimalt 57 av denne, og en viss sannsynlighet for at den kan ha status som S-mynt. Omsetningsfrekvensen for de 25 bildedokumenterte myntene er 1,52. Her er kvalitetene for omsetningene jeg har registrert:

01: 3
1+/01: 5
1+: 9
1/1+: 15
1: 22
1/1-: 2
1-: 8
1-/2: 1
Velconserveret: 1
Ikke gradert: 2

En usikkerhetsfaktor i denne analysen er at jeg ikke har bilde av mynt nr. 2, Ahlström 23/1981. Dermed har jeg ikke fått sjekket om myntene 13 og 17-25 overlapper med denne.

Det er interessant å merke seg at noen av myntene har fått bedre kvalitetsbeskrivelse etter hvert som tiden har gått. Så langt ser tendensen i det materialet jeg har undersøkt ut til å trekke i retning av at myntene får bedre kvalitetsbeskrivelser med årene. Mest påfallende er det her for mynt nr. 4 som har beveget seg fra 1+ til 01. Men det må også sies at hovedbildet er lite variasjon over tid, og det er også tilfeller der mynter har blitt strengere vurdert i nyere omsetninger. Jeg skal komme tilbake med litt mer dokumentasjon på dette når jeg har gjort meg ferdig med analysene (jeg har planer om 8-9 til). Noe som er litt spesielt for denne mynten er den omfattende omsetningen i de numismatiske foreningene og gjennom prislister. Det gjør at det er relativt lite bildemateriale her, bare 44,6 %.

1. OMH 6/1981 (1) → OMH 18/1987 (1/1+) → OMH 61/2008 (1/1+) [→ OMH 68/2012 (1/1+) ex. stor norsk privatsamling → OMG 10/2016 (1/1+)]
2. Ahlström 23/1981 (1+, flekker, bl.revne)
3. OMH 7/1981 (1, bl.feil)
4. OMH 14/1985 (1+) → OMH 27/1991 (1+) → OMH 40/1997 (1+/01) [→ Skanfil 2017 (1+/01) → Meyer Eek auction.no obj.nr. 2263075, 2021 (01)]
5. Riibe 4/1985 (1/1+)
6. Riibe 6/1987 (1) [→ OMG 4/2014 (1)]
7. Riibe 8/1989 (1, hakk)
8. OMH 28/1991 (1+, kantskade)
9. OMH 30/1992 (1/1+) → Riibe 11/1993 (1+) → Høiland 12/2001 (1+)
10. Riibe 12/1994 (1-)
11. OMH 33/1994 (1)
12. Riibe 13/1995 (1)
[13. Myntgalleriet 1995 (1 blf) → Numisma salauksjon auction.no obj.nr. 2222116, 2020 (1 blf)]
14. OMH 52/2003 (1/1+, bl.feil) [→ OMG 14/2018 (1/1+ blf)]
15. Skanfil 2004 (1/1+, kantskade)
16. eBay, selger aspencoins, 10/9-2007 (1-)
[17. OMG 3/2013 (1+ blf)]
[18. Numisma auction.no obj.nr. 1677520, 2014 (01 rip )]
[19. OMG 9/2016 (1/1+)]
[20. Skanfil 2018 (1- belegg )]
[21. Omsetning i USA (1/1+)]
[22. Bruun-Rasmussen 2020 (F pusset, 1)]
[23. Roschberg kronauksjon 8/2021 (1/1+ blf)]
[24. Skanfil 2021 (1/1- blf)]
[25. Myntauktioner 37/2021-10 (1-/1-1)]
-------------
Mulig separat eksemplar basert på kvalitetsbeskrivelse (mangler bilde):
[26. Dansk numismatisk forening 1937 (1-2)]
-------------
Mangler bilder:
[27. Auksjon Grimsgaard 1889 (velconserveret)]
[28. Bruun dublett 1925 (1)]
[29. Norsk numismatisk forening 1936 (1)]
[30. Dansk numismatisk forening 1937 (1)]
[31. Norsk numismatisk forening 1937 (1)]
[32. Norsk numismatisk forening 1937 (1-)]
[33. Norsk numismatisk forening 1938 (1-)]
[34. Dansk numismatisk forening 1940 (0-1)]
[35. Norsk numismatisk forening 1946 (1)]
[36. Norsk numismatisk forening 1949 (1-)]
[37. Rosholm 1963 (?, mulig UNC)]
[38. Norsk numismatisk forening 1967 (1-)]
[39. Hirsch prisliste 56/1968 (1+/01)]
[40. Hirsch prisliste 57/1969 (1)]
[41. Norsk numismatisk forening 1968 (1/1+)]
[42. Ahlström prisliste 59/1979 (1+)]
43. Hornung 18/1981 (1+)
[44. Norsk numismatisk forening 1982 (1)]
[45. Norsk numismatisk forening 1988 (1-)]
[46. Myntboden salgsliste 48/1990 (1/1-)]
[47. Myntboden salgsliste 50 og 51/1991 (1/1+)]
[48. Myntboden salgsliste 50/1991 (1+/01)]
[49. Myntgalleriet salgsliste 5 og 8/1993 (1)]
50. OMH 31/1993 (1)
[51. Numisma salgsliste 21 og 22/1993 (1)]
52. KK-mynt auction.no obj.nr. 128124, 2002 (1/1+ blf)
53. Numisma nettbutikk 2008 (1+/01)
[54. Roschberg auction.no obj.nr. 1171345 (? div. anm. inkl. stor blf)]
55. Numisma 2009 (1 blf)
[56. O.J. Jonassen auction.no obj.nr. 1503611, 2012 (1/1+)]

Jeg setter stor pris på supplerende opplysninger og bildemateriale for denne og tidligere analyser, og kommer til å oppdatere fortløpende!
Sist redigert av OleKr den 04 des 2021 10:20, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: Oppdatert med nr. 21
Brukeravatar
Trond i California
Innlegg: 755
Registrert: 19 mai 2009 05:17
Sted: San Francisco, California

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av Trond i California »

Jeg setter fortsatt stor pris på arbeidet du gjør OleKr og ser frem til analysene dine etterhvert som du får mer data.

Her er min 24 skilling 1830 i kvalitet 1/1+ kjøpt i USA mars 2019.
Vedlegg
D3C73FDA-C08F-4C96-9579-C037D7C97153.jpeg
D3C73FDA-C08F-4C96-9579-C037D7C97153.jpeg (906.22 kiB) Vist 62 ganger
5B502915-3B7D-4321-B65A-ADF285E087D3.jpeg
5B502915-3B7D-4321-B65A-ADF285E087D3.jpeg (871.16 kiB) Vist 62 ganger
OleKr
Innlegg: 109
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

Takk for bildet av en flott 24sk 1830, Trond, jeg har oppdatert oversikten.

1spd 1823: AMO Berg har ikke publisert noen proveniensanalyse av denne. Den er ikke fullt så sjelden som den ofte har vært antatt å være. Den har i ganske mange auksjonskataloger, senest i 1994 (Riibe) og 1990 (OMH), blitt omtalt som R-mynt, og ved en omsetning i 2017(!) uttalte Heritage: «very rare in any condition, so much so that we've been unable to locate any other sales records for this date in any grade» (dette er vel på kanten til uredelig i lys av opplysningene nedenfor). Så langt indikerer de kvantitative analysene at denne er vanligere enn 1spd 1831 og 1832. Her skal vi se nærmere på om dette bildet kan bekreftes gjennom en kvalitativ analyse.

Jeg har notert 66 omsetninger av denne (7 flere enn sjeldenhetsoversikten), hvorav 4 mynter har 3 omsetninger og 10 mynter har 2 omsetninger (inklusive en mynt som ikke har bildedokumentasjon, nr. 46). Dette gir maksimalt 50 eksemplarer dersom alle omsetningene der det ikke er bildedokumentasjon er forskjellige mynter, og minimum 31 dersom vi legger til grunn at de 29 bildedokumenterte myntene er forskjellige og at mynt nr. 30 og31 er separate eksemplarer basert på kvalitetsbeskrivelsen. Merk at jeg har tatt med eksemplaret fra Kirkevolls samling som er forsvunnet (denne har jeg bildedokumentasjon av, ført som ugradert nedenfor). I tillegg finnes mynten i kvalitet 01 i Bruun-samlingen. Dermed er det minimum 32 og maksimalt 51 av denne, og en viss sannsynlighet for at den kan ha status som S-mynt. Omsetningsfrekvensen for de 29 bildedokumenterte myntene er 1,59. Her er kvalitetene for omsetningene jeg har registrert:

0: 3
0/01: 13
01: 9
1+/01: 9
1+: 19
1/1+: 8
Plugg / anh: 3
Ikke gradert: 2
Velconserveret: 1

Denne er det ganske høy grad av bildedokumentasjon av, 58 %, men ikke høyere enn for 1831- (69 %) og 1832-speciene (64 %). Heller ikke omsetningsfrekvensen avviker særlig fra de andre speciene (1832 er litt høyere, 1831 en del lavere). Grunnen til at sjeldenhetsoppfatningen for 1spd 1823 har fått fotfeste er nok at det har vært få kjente omsetninger og eksemplarer før 1970-tallet. På rangeringen min av sjeldenhet basert på den kvalitative analysen (se oppdatert tabell i tråden over) kommer 1spd 1823 med 41,5 en del bak 1spd 1832 (33,5) og 1831 (38,5). Foreløpig er det ikke bildedokumentasjon av mynter som har vært gradert til 0. Det blir spennende å se om dette endrer seg når det dukker opp eksemplarer av nr. 30 og 39. Generelt er bildematerialet av så god kvalitet og forskjellen på myntene så stor at det er liten usikkerhet i analysen. Jeg mangler bildemateriale for noen mynter der dette finnes (nr. 46-50). Hvis noen kan gi meg tilgang til dette vil jeg være veldig takknemlig!

1. Norges numismatiske forening 1972 (01) → OMH 52/2003 (01) ex. Aamlid
2. Ahlström 2/1972 (01/0) → OMH 51/2003 (0/01)
3. Ahlström 7/1974 (01) → OMH 20/1988 (1+/01) → OMG 15/2018 (01)
4. Ahlström 12/1976 (1+)
5. OMH 2/1979 (1+) → OMH 60/2008 (01)
6. OMH 4/1980 (1/1+) → OMG 2/2013 (1/1+)
7. Ahlström 22/1980 (1+/01 rip)
8. Ahlström 24/1981 (0/01)
9. Riibe 1/1984 obj.nr. 253 (1/1+) → OMG 12/2017 (1/1+)
10. OMH 21/1988 (1/1+ blf) → OMH 28/1991 obj.nr. 421 (1+)
11. OMH 24/1990 (1+)
12. OMH 25/1990 (1+) → OMH 66/2011 (1+)
13. OMH 27/1991 (1+/01)
14. OMH 28/1991 obj.nr. 422 (1/1+)
15. Riibe 12/1994 (1+)
16. Ex Kirkevoll, savnet mynt siden 1995 (?)
17. OMH 35/1995 (1+/01) → OMG 7/2015 (1+/01) → OMG 11/2016 obj.nr. 1863 (1+/01 blf)
18. Riibe 16/1997 (1/1+)
19. OMH 50/2002 (1+ anh)
20. OMH 54/2004 (0/01)
21. OMH 61/2008 (1+)
22. Omsetning i USA 2012 (01) (https://www.samlerforum.no/viewtopic.ph ... hilit=1830)
23. OMG 3/2013 (1+) → OMG 10/2016 (1+) → OMG 18/2019 (1+)
24. OMG 8/2015 (1+)
25. OMG 11/2016 obj.nr. 1862 (01) → OMG 14/2018 (0/01) → OMG 23/2020 (0/01)
26. Heritage 2017 (MS63, 0/01) → OMG 13/2017 (0)
27. Meyer Eek auction.no 2018 (1+/01) → Meyer Eek/Christiania 7/2018 (1+/01)
28. OMG butikk 2020 (0/01)
29. OMG 19/2020 (0/01)
-------------
Mulig separate eksemplarer basert på kvalitetsbeskrivelse (mangler bilder):
30. Dansk numismatisk forening 1940 (0)
31. Riibe 15/1996 (2 plugg)
-------------
Mangler bilder:
32. Auksjon A.C. Mohr 1847 (?)
33. Auksjon Grimsgaard 1889 (Velconserveret)
34. L.E. Bruun 1928 (01)
35. Rosholm 1963 (EF, 01)
36. Hirsch prisliste 47/1966 (01)
37. Hirsch prisliste 64/1970 (1+)
38. Hirsch prisliste 66-69/1971-72 (1+)
39. Hirsch prisliste 72/1972 (0)
40. Ahlström prisliste 39-41/1972 (01)
41. Ahlström prisliste 43-46/1973 (1+)
42. Riibe salgsliste 1/1982 (1/1+)
43. Riibe 1/1984 obj.nr. 252 (1+)
44. OMH salgsliste 12/1989 (1+)
45. OMH salgsliste 14 og 15/1993 (1+)
46. OMH butikk 1997 (0/01) → Gull&Sølv 2001 (0/01)
47. Gull&Sølv 2003 (1+/01 anh)
48. Ahlström 68/2003 (01/0)
49. Ahlström 69/2004 (01/0 blf)
50. Numisma auction.no 2014 (1+)

Jeg setter stor pris på supplerende opplysninger og bildemateriale for denne og tidligere analyser, og kommer til å oppdatere fortløpende!
Svar

Gå tilbake til «Proveniens og Sjeldenhet»