Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Moderatorer: AMO Berg, OleKr

OleKr
Innlegg: 186
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

Da er de siste sjeldenhetsoversiktene lagt ut, alle som nye tråder: 24sk 1862, ½spd 1819, ½spd 1823, ½spd 1836, 1spd 1819, 1spd 1826, 1spd 1829 and 1spd 1868.

Dette er alle mynter med mange registreringer og der det vil komme nye registreringer ganske ofte.

Siden sist har jeg gått systematisk gjennom relevante innlegg på Samlerforum og registrert opplysninger om omsetninger. Jeg har tatt med de jeg har ansett som tilstrekkelig godt dokumentert. Dette gjør at det har blitt bedre dokumentasjon av lite kjente omsetninger og eksemplarer. Foreløpig har jeg bare lagt inn denne informasjonen i de myntene som er publisert i dag, se 24sk 1862 mynt nr. 24 og 59; ½spd 1819 mynt nr. 102 og 103; ½spd 1823 mynt nr. 77 og 78; 1spd 1819 mynt nr. 81; 1spd 1829 mynt nr. 27; 1spd 1868 mynt nr. 86, 87 og 91. Jeg har også lagt inn noen andre referanser til innlegg på Samlerforum som jeg tror kan ha generell interesse. Oppdateringer av de myntene som er registrert vil komme!
OleKr
Innlegg: 186
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

Siden siste oppdatering har jeg gått grundig gjennom innlegg på Samlerforum og lagt inn referanser til relevante innlegg i sjeldenhetsoversiktene. I tillegg har jeg gått gjennom facebook-bilder hos mynthandlere. Dermed har jeg funnet en del flere omsetninger og bilder. Endelig oppdaget jeg at jeg ikke hadde publisert oversikt over 1spd 1831. Dette er det nå ryddet opp i. Det er også lagt til et par nye omsetninger.

Det er endringer i følgende oversikter:
1sk 1824 ompreg, 1825
12sk 1861, 1862
24sk 1825, 1830, 1834,
½spd 1819, 1833, 1835y, 1836, 1855, 1873
1spd 1826M, 1829, 1831, 1832, 1867, 1868

Jeg fant en referanse til en omsetning av 1spd 1867 i Trøndelag numismatiske forening i 2013. Jeg har ført den inn i oversikten, og lurer på om noen kan bekrefte at den fant sted. Det ser ut til å ha vært spennende auksjoner i Trøndelag det året! Se https://samlerforum.no/viewtopic.php?p=97053#p97053. Jeg er også nysgjerrig på en annen referanse jeg kom over om funn av samme mynt: https://samlerforum.no/viewtopic.php?p=29526#p29526. Er det noen som vet mer om hvor den ble av?
Brukeravatar
AMO Berg
Proveniensentusiast
Innlegg: 2744
Registrert: 29 mar 2009 21:24
Sted: Stjørdal

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av AMO Berg »

Jeg har oppdatert indexen med flere av OleKr's oversikter. I første omgang med speciedalere fra Carl XIV Johan, så skal jeg legge inn de øvrige etter hvert.
Brukeravatar
AMO Berg
Proveniensentusiast
Innlegg: 2744
Registrert: 29 mar 2009 21:24
Sted: Stjørdal

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av AMO Berg »

Oppslagsord Ordbokartikkel
indeks

indeks m1 (fra latin; se indikere)
1 liste (I), register; liste som den katolske kirke setter opp over forbudte bøker
sette en bok på indeks

:)
OleKr
Innlegg: 186
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

Tusen takk for at du tar deg av oppdateringen av indeksen, Anders!

I tillegg til Newman Numismatic Portal (NNP, se omtale av funn i denne databasen her: https://samlerforum.no/viewtopic.php?p=136064#p136064), som er dominert av numismatisk materiale tilknyttet USA der jeg undersøkte omtrent 12 000 dokumenter, har jeg funnet en europeisk digitalisert database som inneholder en god del søkbare versjoner av numismatisk materiale, ved Heidelberg universitet: https://www.ub.uni-heidelberg.de/Englis ... effer.html. Mine søk i denne basen omfatter omtrent 1000 auksjonskataloger og (langt færre) prislister, hovedsakelig fra Tyskland og Østerrike, og noen få fra Frankrike. Det dreier seg nesten utelukkende om materiale fra før 2. verdenskrig. Det var nesten ikke overlapp med materialet i NNP.

Det ble funnet relevante omsetninger av myntene som analyseres her i 28 dokumenter. Prosentmessig var dette nesten dobbelt så mange treff som i NNP-databasen (2,8 % mot 1,5 %). Det var to auksjonsfirmaer med mer enn ett treff: Adolph Hess Nachf. har 11 relevante kataloger mellom 1894 og 1933, og Otto Helbing (og hans etterfølgere) har 4 relevante kataloger mellom 1902 og 1941. I tillegg var det relevante treff hos 13 andre mynthandlere. Generelt ble norske mynter ført sammen med svenske mynter i tilknytning de relevante kongene. Der det var uklart om en mynt kunne klassifiseres som svensk eller norsk, ble den klassifisert som svensk. Det var generelt høy kvalitet på scanningen av dokumentene, men det kan likevel være at enkelte omsetninger ikke har kommet med på grunn av mangelfull søkbarhet i dokumentene. Noe som skiller dette materialet fra det i NNP er at mange av katalogene oppgir hvilke samlinger myntene kommer fra. Eksempelvis finnes det en omsetning av 24sk 1862 og ½spd 1861 fra samlingen til Prinz Philipp von Sachsen-Coburg-Gotha, solgt i en lot sammen med 6 andre mynter i 1928.
1-L_Hamburger-1928.png
1-L_Hamburger-1928.png (349.62 kiB) Vist 267 ganger
1-L_Hamburger-1928-117.png
1-L_Hamburger-1928-117.png (322.82 kiB) Vist 267 ganger
Jeg har registrert omsetninger fra dette materialet under følgende mynter:
12sk 1862
24sk 1825, 1835, 1862
½spd 1819, 1823, 1832, 1836, 1848, 1861, 1873
1spd 1819, 1823, 1826, 1867

Det var overraskende mange omsetninger av 1spd 1819, hele 9, hvorav den tidligste helt tilbake i 1846 (året før auksjonen over Mohr-samlingen). Dette indikerer at mange numismatikere i Europa oppfattet dette som en spesielt attraktiv mynt å få tak i til samlingene sine. Det var også et par omsetninger som jeg tolket som feilføringer av ½spd 1823 – de var ført som ½spd 1828 i katalogene (begge fra Adolph Hess Nachf.). Som en liten kuriositet er tilsynelatende 2-kronen fra 1878 ført sammen med ½spd 1873, begge omtalt som «halbtaler», i en av disse katalogene (28/11-1927, sammlung Vogel).

Jeg har foreløpig ikke funnet noen god database over franske auksjonskataloger. Slike vil være av særlig interesse siden norske mynter fra unionsperioden faller inn under interessefeltet til samlere av Napoleon-relaterte mynter. Er det noen har tips om relevante digitaliserte samlinger?
OleKr
Innlegg: 186
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

Siden sist har jeg vært så heldig å bli invitert til Norsk numismatisk forening for å presentere sjeldenhetsoversikten på sommermøtet som ble avholdt i DnB. Det var et veldig hyggelig første møte med en svært kunnskapsrik og interessert gjeng! Det var også veldig spennende å få presentert og se utstillingen av unionsmyntene i DnBs samling. Frem til sommerferien skal jeg presentere en mer detaljert analyse her.

Sjeldenhetsoversikten dekker de 49 sjeldneste specie- og skillingsmyntene fra unionen med Sverige. Dette representerer omtrent 1/3 av alle myntene som ble preget i perioden. Dette er den femte analysen. Oversikten er basert på 3387 registreringer. De første fire oversiktene, som finnes tidligere i tråden, var basert på henholdsvis 1886, 2196, 2509 og 3022 registreringer.

I utgangspunktet hadde jeg tenkt å begrense disse oversiktene til å være rent kvantitative, men etter hvert som jeg har jobbet med materialet har jeg supplert med kvalitative analyser det siste året. Til sammen har jeg publisert analyser av 39 mynter, der jeg har begynt med nr. 6 på listen (24sk 1861). Med utgangspunkt i disse analysene har jeg fått innspill om materiale jeg bør sjekke, omsetninger som jeg ellers ikke ville ha fått rede på og verdifullt bildemateriale. Den kvalitative analysen gir også mulighet til å kalibrere og sjekke hvor robust de kvantitative analysene er. Her publiserer jeg dataene mine. Fram til sommerferien skal jeg publisere noen analyser basert på disse dataene.
Kvantitativ-analyse-2022-1.png
Kvantitativ-analyse-2022-1.png (96.11 kiB) Vist 166 ganger
Analysen er oppdatert med nye omsetninger siden desember 2021. I tillegg har jeg gått gjennom av to større databaser med til sammen ca. 13 000 auksjonskataloger og prislister, og jeg har søkt i Samlerforum etter relevant informasjon. Samlet har dette ført til at jeg har bedre geografisk dekning, særlig USA, Storbritannia, Tyskland og Østerrike, mer materiale fra sent 1800-tall fram til andre verdenskrig, og litt bedre dekning av private omsetninger. Nedenfor har jeg laget en oversikt over fordelingen av registreringer over tid. Proveniensanalysene har også hjulpet meg med å kontrollere datakvaliteten.

Fordeling av registreringer over tid, per 10-år
Fordeling-tid.png
Fordeling-tid.png (18.47 kiB) Vist 166 ganger
Jeg har ikke funnet noen god forklaring på hvorfor jeg har så få registreringer av mynter i tidsrommet 2000 til 2010. Kan det tenkes at jeg har oversett noen viktige omsetningskanaler i denne perioden?
OleKr
Innlegg: 186
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

:twisted: Utgangspunktet mitt har vært å måle sjeldenhet på to måter. Den første har vært å måle den relative sjeldenheten mellom myntene – hvilke mynter er sjeldnere enn andre mynter, og omtrent hvor mye sjeldnere er de? Min hypotese har vært at fremgangsmåten jeg har brukt er relativt treffsikker for dette formålet. For å vurdere om hypotesen er holdbar, kan vi se nærmere på hvor store avvik myntene har hatt i relativ sjeldenhet underveis i analysene. I tabellen nedenfor har jeg registrert bevegelsene i myntene fra analyse til analyse (se første kolonne i tabellen over). Jeg har holdt utenfor endringer i rangering som følge av at jeg tok med 2sk 1834 i den tredje analysen. Jeg har talt både avvik i retning av lavere rangering/sjeldenhet og i retning høyere rangering/sjeldenhet. Disse tallene har jeg summert til og funnet samlet avvik mellom analysene. Deretter har jeg delt dette tallet på antall registreringer for å korrigere for ulikheter i antallet registreringer mellom analysene, og kommet fram til hva jeg har kalt «relativt avvik», som jeg mener gir det mest presise målet på avvik.
Kvantitativ-analyse-2022-2.png
Kvantitativ-analyse-2022-2.png (12.59 kiB) Vist 105 ganger
I utgangspunktet ville jeg forventet en gradvis reduksjon i avvik over tid ettersom økende antall registreringer vil medføre økende avstand mellom myntene i antall registreringer. Tabellen over viser imidlertid at det foreløpig ikke er noen helt klar trend i denne retningen. Tabellen viser relativt stor likhet i antall avvik, men et noe større ulikhet i relativt avvik. Samlet indikerer det relative avviket en viss nedadgående trend.

Det er noen temaer som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Det første er at antallet mynter med samme antall varierer mye mellom de 5 analysene. I den 4. analyse har hele 26 mynter delt plassering, mens det i den 5. analysen kun er 8 som deler plassering. Dette gjør at det blir store avvik. For å ta et eksempel basert på den 5. analysen: Her er tre mynter rangert som nr. 10, alle med 31 registreringer, og tre mynter som nr. 13, alle med 34 registreringer. Hvis disse seks myntene i neste rangering inntar hver sin plass i rangeringen (10 til 15) vil dette alene innebære en justering i retning av lavere rangering med en faktor 6. Dette forklarer også hvorfor det er flere tilfeller av lavere (116) enn av høyere (101) rang totalt.

Det andre er fenomenet jeg omtalte i 4. analyse – at myntene dannet «sjeldenhetsgrupper» der det var liten forskjell i antall eksemplarer innen hver gruppe og markerte sprang i antall mellom gruppene (se https://samlerforum.no/viewtopic.php?p=135926#p135926). I 4. analyse antydet jeg 8 grupperinger og at det skulle mye til for at mynter beveger seg fra en gruppe til en annen gruppe. Dermed kan små endringer i antall eksemplarer innen gruppene føre til store utslag i endret rangering. I denne 5. analysen har inndelingen i grupper holdt seg for de fire første gruppene, men særlig gruppe 5, som besto av hele 6 mynter som var registrert i 86-87 eksemplarer, har i denne analysen fått stor spredning (fra 89 til 110 registreringer) og blandet seg med 1 mynt fra gruppe 6 (½spd 1823). Det viste seg dermed at variasjonen i registreringer mellom myntene har vært større enn jeg antok. Dette kan komme av at jeg nå har registrert mange eldre og utenlandske omsetninger.

Samlet sett er det dermed god grunn til å ta et visst forbehold om rangeringen av myntene. Fremtidige rangeringer kan innebære en god del avvik, inklusive store avvik over tid. En god del av avvikene kan nok forklares med at det etter hvert har vært ulike kategorier og tidsperioder av materiale som har blitt tilgjengelig. Ettersom tilgangen til nye typer materiale fra nye tidsperioder reduseres, er det nok gode utsikter til at avvikene vil bli gradvis mindre, også i et scenario der myntene fortsetter å gruppere seg i antall eksemplarer. Det særlig prislister fra norske mynthandlere, auksjonskataloger fra enkelte nordiske auksjonsfirmaer, auksjonskataloger fra enkelte europeiske land, private omsetninger og omsetninger i myntforeninger som fortsatt mangler i mitt materiale.

Over tid har imidlertid de fleste myntene hatt stor stabilitet, men med noen bemerkelsesverdige unntak. Fra den første til denne analysen er det enkelte mynter som har hatt en relativt entydig tendens til å få en høyere eller lavere rangering. Det største utslaget har vært for ½spd 1819 som har falt hele 10 plasser på rangeringen, fra 34 til 44. Også ½spd 1855 har falt betydelig med 7 plasser fra 24 til 31, og 24sk 1835 har falt 5 plasser fra 28 til 33. Blant de myntene som har vist seg å være sjeldnere det to som har hevet seg hele 7 plasser: 1sk 1828 fra 20 til 13 og 24sk 1862 fra 43 til 36. Like bak disse kommer 1spd 1835 m/stj som har gått opp 6 plasser fra 31 til 25.
OleKr
Innlegg: 186
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

Den andre måten å måle sjeldenhet på er å prøve å finne ut omtrent hvor mange eksemplarer av hver mynt som er bevart. Dette er åpenbart en umulig oppgave dersom man søker et endelig svar, så det beste man oppnå er å få et relativt presist anslag kombinert med en begrunnet antagelse om usikkerhetsmarginer. Min idé har vært å ta utgangspunkt i det antall mynter som antas å finnes av de 8 sjeldneste myntene ifølge Norges mynter kombinert med hva vi vet om antall omsetninger av disse myntene. Basert på en antagelse om at mynter fra perioden vil ha en tendens til å bli omsatt omtrent like ofte, kan denne kunnskapen brukes som et utgangspunkt for å si noe om sjeldenheten til de resterende myntene fra samme periode.

De 8 myntene, 1sk 1834, 24sk 1831, 24sk 1861, ½spd 1835*, ½spd 1861, ½spd 1861B, ½spd 1865 og 1spd 1861B, har en spredning over tidsperioden. En svakhet er imidlertid at de har et tyngdepunkt mot slutten av perioden og at utvalget ikke inneholder mynter midt i perioden. Videre kan det argumenteres for at utvalget har et tyngdepunkt på ½spd og er mangelfullt på andre valører. På den annen side reflekterer utvalget både de tidsperiodene og de valørene som har de sjeldneste myntene, og burde derfor være relativt godt egnet til å dekke de myntene som er identifisert som de sjeldneste her. Utvalget er dermed etter mitt skjønn ganske representativt hvis vi legger til grunn dette perspektivet, men med et forbehold om underrepresentasjon av speciedalere.

Et annet argument som kan anføres er at utvalget inkluderer mynter som ikke har vært i sirkulasjon og som det er preget svært få eksemplarer av. Dette gjelder 24sk 1861, ½spd 1861B og 1spd 1861B. Den generelle antagelsen er at det ble preget 13, inklusive tre leveringspliktige eksemplarer av disse. Dette er neppe korrekt mht. 24-skillingen, som det sannsynligvis ble preget flere av for sirkulasjon (se https://samlerforum.no/viewtopic.php?p=135273#p135273). Det at det ble preget et begrenset antall av myntene er neppe i seg selv et relevant argument mot å benytte dem som referansemynter. Men den status disse myntene hadde som potensielle samleobjekter fra de ble laget – påtenkt lagt ned sammen med grunnsteinen til Stortinget – tilsier at de har hatt en helt spesiell samlerinteresse i ettertiden, og at de ikke har blitt tatt vare på og omsatt på samme måte som andre mynter. Dette er en innvending som det etter min oppfatning bør tas hensyn til i analysen.

På denne bakgrunnen har jeg valgt å utarbeide fire separate grunnlag for å beregne sjeldenheten. De to første er de samme som er benyttet i 4. analyse (se tabellen nedenfor, kolonne 2 og 3). Det første grunnlaget består i å dele totalt antall kjente registreringer (91) av de 8 myntene på totalt antall kjente eksemplarer av disse (37). Dette gir en «registreringsfrekvens» på 2,459. Det andre grunnlaget består i å dele de registreringer jeg har funnet i mine undersøkelser (79) på samme antall mynter, som gir en registreringsfrekvens på 2,135. I lys av argumentene over har jeg supplert disse grunnlagene ved å ta ut de tre 1861-myntene av beregningsgrunnlaget. Det tredje grunnlaget blir dermed beregnet basert på det antall registreringer jeg har funnet i mine undersøkelser (50) av 5 mynter (1sk 1834, 24sk 1831, ½spd 1835*, ½spd 1861 og ½spd 1865), delt på antatt antall eksemplarer av disse myntene (26), som gir en registreringsfrekvens på 1,923.

Det er to selvsagte svakheter med disse beregningene. Den ene er at det sannsynligvis finnes flere eksemplarer av de aktuelle myntene, og den andre er at antallet registreringer med nødvendighet er ufullstendig. Disse to svakhetene vil imidlertid ha en tendens til å utligne hverandre. I tillegg kan det argumenteres med at tilsvarende svakheter gjelder for de myntene som skal undersøkes. Min oppfatning er at den største utfordringen her ligger i at antallet kjente mynter er for konservativt angitt i Norges mynter. Det er med andre ord en treghet i anerkjennelsen av nye sikre eksemplarer. Dette indikerer etter mitt syn at alle de tre tilnærmingene kan tendere til å gi for høye registreringsfrekvenser.

Den fjerde tilnærmingen er helt forskjellig fra de foregående, og baserer seg på de 39 sjeldenhetsoversiktene jeg har publisert det siste året. I disse oversiktene har jeg benyttet bilder og andre opplysninger til å beregne registreringsfrekvensen på de bildedokumenterte eksemplarene. Gjennomsnittet av alle disse registreringsfrekvensene er 1,607. Dette er i utgangspunktet en (for) lav registreringsfrekvens ettersom den i praksis er avgrenset til perioden fra ca. 1970. I tillegg kommer at det er stor ulikhet i graden av bildedokumentasjon av myntene i perioden etter 1970. Dette vil innebære at mynter med lav bildedokumentasjon også vil få lav registreringsfrekvens. På den annen side kan det hevdes at antallet registreringer er ufullstendig, noe som trolig er særlig tilfelle for mynter som har lav bildedokumentasjon, og at den lave registreringfrekvensen kan kompensere for at sannsynligheten er høy for at det finnes eksemplarer som ikke er registrert.

Med utgangspunkt i disse tallene har jeg så beregnet hvor mange registreringer som kan forventes av øvrige mynter for å falle inn under fire mye brukte sjeldenhetskategorier: R: 7-10 eksemplarer, SSS: 11-15 eks., SS: 16-25 eks. og S: 26-40 eks., noe som gir følgende maksantall registreringer for å falle inn under de respektive kategoriene:
Kvantitativ-analyse-2022-3.png
Kvantitativ-analyse-2022-3.png (21.76 kiB) Vist 63 ganger
Med utgangspunkt i disse fire beregningene får vi følgende beregninger av sjeldenhet:
Kvantitativ-analyse-2022-4.png
Kvantitativ-analyse-2022-4.png (91.35 kiB) Vist 63 ganger
Siden den siste registreringsfrekvensen (kolonne 5) ikke er basert på registreringen av de 8 første myntene har jeg benyttet den til å indikere sjeldenheten til 24sk 1861, ½spd 1861 og ½spd 1865.

Mitt kjennskap til materialet som ligger til grunn for registreringene og den utviklingen jeg har sett i registreringene over tid, leder meg til å konkludere med at kolonne 5 gir det mest presise sjeldenhetsanslaget på basis av foreliggende materiale. Etter hvert som jeg får tilgang til mer materiale, vil kolonne 5 tendere til å gi et for lavt estimat.
Svar

Gå tilbake til «Proveniens og Sjeldenhet»