Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Moderatorer: AMO Berg, OleKr

OleKr
Innlegg: 197
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

Nå har jeg foretatt en omfattende oppdatering av sjeldenhetsoversiktene for de enkelte myntene. Som jeg har antydet i analysene mine har jeg etter hvert funnet en del dokumenter med oversikter over samlinger, og som dermed ikke dreier seg om omsetninger. Jeg har også funnet enkelte bilder og omtaler av eksemplarer på web som ikke er knyttet til omsetninger. Dermed har jeg kommet til at det også gir best mening å bruke begrepet «registreringer» og å innarbeide Bruun-samlingen i oversiktene. I oversiktene har jeg også lagt inn informasjon om opphavet til eksemplarene som havnet i DnBs samling via B.F. Brekke (formidlet av Oslo mynthandel). Dette var en så å si komplett samling av unionsmynt. Jeg fikk meg noen overraskelser da jeg gikk gjennom dette materialet i den forstand at jeg oppdaget 4 tilfeller av at jeg har tolket bildematerialet feil og dermed feilaktig registrert overlappende omsetninger. Dette gjelder 3 mynter solgt på Ahlström-auksjonen i 1972 (Algårds samling): 24sk 1862, ½spd 1832 og 1spd 1829, samt 1spd 1833 (neste uke skal jeg diskutere myntene i B.F. Brekkes samling som siden havnet hos DnB).

I tillegg har jeg lagt inn relevante eksemplarer fra Nordeas samling, noen eksemplarer fra C. J. Thomsens samling (omsatt i 1871), noen eldre og litt nyere auksjoner og et par eksemplarer lagt ut for salg i OMGs butikk.

For alle endringene har jeg registrert hva som er endret, se liten tekst nederst i det aktuelle innlegget.
OleKr
Innlegg: 197
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

De kommende ukene skal jeg skrive litt om noen interessante omsetninger som jeg ikke har funnet informasjon om andre steder. Det første er salget av Bernhard F. Brekkes samling til DnB. Brekke har selv omtalt sin myntsamling i et skrift med tittelen «Norske samlererindringer» datert den 10. november 1996. Jeg har ikke funnet noe eksemplar av dette, men et utdrag er publisert på nett, se http://numisbooks.dk/info/1996bfb-norsk ... ringer.htm.

Den delen av samlingen som jeg er spesielt interessert i ble solgt via Oslo mynthandel til det som nå er DnB. Samlererindringene inneholder en detaljert oversikt over hvilke mynter som ble solgt, samt detaljer om anskaffelsen av myntene, inklusive tidspunkt og pris. Så vidt jeg kan bedømme må salget til DnB ha funnet sted etter oktober 1980, ettersom dette er tidspunktet for erverv av det sist innkjøpte eksemplaret han selger videre (12sk 1856 på 5).

Brekkes samling må ha vært en av de mest komplette samlinger av denne perioden som så langt har vært omsatt. Blant de myntene jeg har undersøkt, var det bare tre som manglet: 1sk 1834, ½spd 1835 m/stjerne og ½spd 1861.

Det er særlig to av de aller sjeldneste myntene fortjener ekstra oppmerksomhet. For det første 24sk 1831: Denne ervervet Brekke fra Ahlström på auksjonen over Algårds samling i 1972. Prisen som er nevnt i oversikten bekrefter dette. Dermed må eksemplaret av samme mynt som ble solgt på Ahlström-auksjonen i 1976 være et annet eksemplar. Jeg fikk en bekreftelse på at dette må stemme da jeg var på omvisning i DnB-samlingen med NNF i mai: Ingen av 24-skillingene i samlingen der så ut til å være samme mynt som ble avbildet i Ahlström 15/1976. Dermed er det etter alt å dømme minst ett slikt eksemplar tilgjengelig for private samlere, kanskje også enda ett som nevnt tidligere i denne tråden.

For det andre viser opplysningene om opprinnelsen til 24sk 1861 at man feilaktig har trodd at denne stammer fra Ahlström 5/1974 (se OMG 20/2020, s. 44). I Brekkes liste er det anført at denne stammer fra det som må ha vært et direkte salg «over disk» fra Ahlström i april 1962. Dette bekreftes av prisen på eksemplaret, som angitt i notatet til SEK 650, mens eksemplaret som ble solgt i 1974 kostet hele SEK 12500!

Brekke anførte egne kvalitetsbeskrivelser på myntene han solgte. Det er ikke klart for meg om dette var kvaliteter han selv satte på dem, eller om kvalitetene var satt av OMH. I mange av de tilfellen jeg har sammenligningsgrunnlag med tidligere omsetninger, ser det ut til at kvalitetene er satt høyere enn de var da de ble solgt til Brekke. Jeg har generelt ikke tatt med kvalitetene nedenfor, men noen steder har jeg nevnt dem der det dreier seg om særlig sjeldne kvaliteter.

Den viktigste kilden for de sjeldneste eksemplarene i samlingen til Brekke var Rosholm-auksjonen i 1963. Hele 14 av de sjeldneste myntene som ble solgt fra Brekke hadde sitt opphav fra denne auksjonen:

24sk 1824 ble kjøpt i en lot sammen med 24sk 1819 og 1823 for USD 12
24sk 1825, 1830, 1834, 1835 og 1836 (0) ble kjøpt i en lot for USD 11, noe som i ettertid må regnes som et røverkjøp!
½spd 1829, 1831 (0), 1834 (0), 1835, 1836 og 1848
1spd 1864 og 1867

Ellers er det 6 innkjøp fra ulike mynthandlere i USA. Dersom vi legger dette sammen med myntene fra Røsholm kommer omtrent halvparten av de sjeldneste myntene i samlingen fra omsetninger i USA. Ingen av disse ble innkjøpt fra forhandlere i kontinental Europa.
Scott Cordry: ½spd 1830
Abner Kreisberg: 1spd 1826 og 1831
Fred Sweeney: 1spd 1829
Bowers & Ruddy: 1spd 1833
Jess Peters: 1spd 1861 B

Med hele 12 eksemplarer var Ahlström den nest viktigste kilden til sjeldenhetene. I februar 1962, noe som er relativt tidlig i Ahlströms karriere men hele 7 år etter den tidligste omsetningen av norske mynter som jeg har registrert (prisliste 4/1955), kjøpte Brekke følgende sjeldenheter for en billig penge (til sammen SEK 1095). Som en kuriositet kan nevnes at Ahlström i prisliste 11 fra 1963 førte opp 1spd 1857 som R-mynt, noe som indikerer at han på det tidspunktet hadde liten oversikt over norske mynters sjeldenhet. Det skulle vært morsomt å vite hvilken samling disse tre myntene stammet fra!
12sk 1862
½spd 1861 B
1spd 1835 m/stjerne (0)

Deretter ble innkjøpene fra Ahlström spredd ut over tid:
Ahlström mynthandel juni 1963: 1spd 1868

Ahlström mynthandel april 1964: 24sk 1861

Ahlström 2/1972, ex Algård:
12sk 1861
24sk 1831 og 1862
½spd 1832
1spd 1829 (9 på 7)

Ahlström mynthandel november 1972: 24sk 1833

Ahlström 5/1974: ½spd 1865

I tillegg ble 4 av myntene innkjøpt fra Hirsch, noe som gjør Sverige til den nest største geografiske kilden med til sammen 16 eksemplarer:
½spd 1855
1spd 1819, 1846, 1869

Brekke kjøpte bare 7 eksemplarer fra norske mynthandlerne/samlere:

Kaare Berntsen antikvitetshandel:
1sk 1825,
½spd 1819 og 1834 (4 på 9)
1spd 1832

Tore Sørensen: 1sk 1828

Frogn: ½spd 1823

Peder Madsen: 1spd 1826 M

De 3 eksemplarene han kjøpte fra forhandlere i Danmark kom alle fra Guldstuen:
1sk 1824 ompreg
½spd 1833 og 1873

Avslutningsvis kan det være interessant å merke seg hva Brekke mente om sjeldenheten på myntene han solgte. Sannsynligvis reflekterer angivelsene det han og/eller OMH mente om sjeldenheten omkring 1980.
RR: 1sk 1828, 24sk 1861, ½spd 1861 B, ½spd 1861 og 1spd 1861 B
R: 1spd 1823, 12sk 1861, 12sk 1862, 24sk 1862, ½spd 1865, 1spd 1867

I tillegg til myntene som var med på denne listen er det også interessant at bare en av de tre myntene han manglet (½spd 1861) ble R-klassifisert mens verken 1sk 1834 eller ½spd 1835 m/stjerne fikk tilsvarende status.
Sist redigert av OleKr den 23 jul 2022 23:59, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: Bekreftelse på at fortegnelsen over myntene er fra Samlererindringene.
OleKr
Innlegg: 197
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

Jeg var lenge nysgjerrig på hvem denne Rosholm kan ha vært som samlet sammen en av de største samlingene av norske unionsmynter som har vært solgt samlet i utlandet. Ifølge Brekkes notat som nevnt i forrige innlegg var hans egentlige navn Richard Haakon Røsholm, og Brekke var blant de ivrigste kjøperne på auksjonen over deler av samlingen hans i 1963.

Så vidt jeg kan se av digitalarkivet.no må Røsholm være guttebarnet som ble født i Kristiania i 13. november 1899. Han kom til verden sammen med en tvillingbror og hadde en murersvend som far. Han hadde også en eldre søster. Tvillingbroren døde bare 2 år gammel i 1901, og søsteren døde samme år, bare 4 år gammel. I følge folketellingen fra 1910 bodde han da alene med sin far. Hva som skjedde med moren i mellomtiden har jeg ikke klart å finne ut av, men tilsynelatende ble foreldrene skilt.

Med denne vanskelige oppveksten var det ikke så vanskelig å forstå at Røsholm valgte å migrerte til USA i 1922. Myntsamling hadde han nok begynt med før han dro over Atlanterhavet; ved en utstilling i 1940 ble det opplyst at han hadde kjøpt et sett pave Pius IX medaljer i juni 1922 «at a public auction of household goods belonging to the late Cardinal of Seville at the Market Square of Passage, a small town near Seville, Spain. These medals were dated 1875 and were struck at the Vatican in Rome» (The Numismatist, april 1940, s. 273). I september 1922 dro han av gårde som båtsmann på «Bergensfjord» og med Michigan(?) og bedre fortjeneste som mål for reisen.

Det jeg finner om Røsholm i USA står i sterk kontrast til oppveksten. Etter et tiår hadde han allerede hatt stor suksess. Han stilte ut en «collection of Norwegian and Danish crown-size silver coins, with several patterns, and some extremely rare double species, in finest state of preservation» ved en utstilling i Chicago i November 1932 (The Numismatist, January 1933 s. 33). Bildet av ham nedenfor ble tatt ved denne anledningen. Han er avbildet sammen med R. Cederlund og en «huge 8 daler, 1659, 12x24 inches, 32 pounds» platemynt, Røsholm til høyre.
Røsholm-chicago-1932.png
Røsholm-chicago-1932.png (783.79 kiB) Vist 165 ganger
I 1933 sto han på listen over de som søkte om medlemskap i American Numismatic Association. Den 19. mai samme år var han, som bibliotekar og kurator i Chicago Coin Club, en nøkkelperson ved organiseringen av klubbens første «Annual Exhibit and Ladies’ Night». Et lite utdrag av omtalen av dette innholdsrike og inspirerende medlemsmøtet har jeg tatt med nedenfor (kopiert fra Hobbies, January 1934, s. 77).
Røsholm-1934.png
Røsholm-1934.png (375.09 kiB) Vist 165 ganger
Senere bosatte Røsholm seg i Lake Villa Township i Illinois sammen med sin 12 år eldre kone Marie (opplysninger fra 1940 census). I 1958 vant han en «first» pris innen klassen for «miscellaneous, mint errors, specialized, odd and curious» ved A.N.A. konvensjonen i Los Angeles, sannsynligvis et høydepunkt i hans numismatiske karriere (The Numismatist, October 1958, s. 1172). Røsholm døde i september 1962. I en kort omtale heter det at han var medlem av en lang rekke numismatiske foreninger, og videre: «As a numismatist, he specialized in strange and unusual currency, and his exhibits won many prizes. He is survived by his widow, Marie; his mother and a brother of Oslo, Norway» (Centinel 10(4) april 1963, s. 6). Ut fra dette kan vi slutte at hans mor ble en gammel dame til tross for den harde tiden rundt århundreskiftet, og at hun sannsynligvis fikk minst enda et barn etter Richard Haakon og tvillingbroren.

Heldigvis er auksjonskatalogen som ble utarbeidet av Henry Christensen etter Røsholms død relativt detaljert. En elektronisk versjon er fritt tilgjengelig her: https://archive.org/details/rosholmcoll ... ?q=rosholm. I katalogen finner vi de tidligste avbildningene jeg så langt har funnet av myntene jeg undersøker: 1spd 1835 m/stjerne, ½spd 1834 på 29 (av Røsholm ansett som «extremely rare» til tross for at han hadde to eksemplarer) og ½spd 1861 B. Hvis vi skal legge til grunn kvalitetsangivelsene i omsetningen av Brekke-samlingen i foregående innlegg, er det kanskje grunn til å anse Christensens graderinger som relativt strenge.

Røsholm hadde en fyldig samling sjeldne unionsmynter, inklusive mange dubletter. Blant de 49 myntene jeg registrerer hadde han følgende 30:
1spd: 1819, 1823, 1826, 1831, 1835 m/stjerne, 1846, 1864x2, 1867, 1869
½spd: 1819x2, 1823x2, 1829, 1831, 1834 på 29x2, 1835x2, 1836x2, 1848, 1855, 1861 B,
24sk: 1824x2, 1825, 1830, 1834, 1835, 1836x2, 1862x2
12sk: 1861x2, 1862
2sk: 1834x2
1sk: 1824 ompreg

Han manglet med andre ord ganske mange (19).
1spd: 1826 M, 1829, 1832, 1833, 1spd 1861 B, 1868
½spd: 1830, 1832, 1833, 1835 m/stjerne, 1861, 1865, 1873
24sk: 1831, 1833, 1861
1sk: 1825, 1828, 1834

Dermed må konklusjonen bli at Røsholms samling kommer et godt stykke ned på listen over de mest komplette samlingene unionsmynt. Sannsynligvis var han mer opptatt av numismatiske kuriositeter enn å komplettere en årgangssamling av norsk unionsmynt.
OleKr
Innlegg: 197
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

Så langt har jeg ikke funnet auksjoner over større samlinger av norsk mynt fra unionen med Sverige i franskspråklige auksjonskataloger. Det nærmeste jeg har kommet noe som kan se ut som en samling av betydning fantes i samlingen til den kjente frimerkesamleren Philippe Ferrari de La Renotière (1850-1917). Med utgangspunkt i en stor arv penger samlet han det som blir omtalt som den mest komplette samling av frimerker noensinne. Det som kanskje er mindre kjent er at han også samlet mynter.
Farrari.png
Farrari.png (452.46 kiB) Vist 98 ganger
Det finnes mange omtaler av Ferraris liv og samlinger. En fyldig omtale kan finnes her: https://blog.delcampe.net/magazine/delc ... -17-en.pdf. Ettermælet til Ferrari ble preget av Første verdenskrig. Til tross for at han var født i Paris og levde det meste av sitt liv der, var han østerriksk statsborger. Det var ikke særlig heldig for Ferrari. Samlingene hans ble konfiskert av den franske stat, og betydelige deler ble tvangssolgt etter krigen, inklusive hans samling av skandinaviske mynter.

Gitt Ferraris fokus på frimerker, er det kanskje ikke så rart at han, i alle fall hva angikk den skandinaviske delen av myntsamlingen, stort sett begrenset seg til mynter fra 1800-tallet. Denne delen av myntsamlingen ble solgt i Paris den 7. mars 1923. Dessverre er katalogen veldig lite detaljert. De aller fleste norske myntene ble solgt i lotter og som «vedheng» til den svenske delen av samlingen. Katalogen er tilgjengelig her: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97774267.

Det er ikke godt å si hvilke norske sjeldenheter som fant veien til Ferraris samling. Han fikk med seg en del svenske sjeldenheter, og blant de norske myntene kan vi merke oss ½spd 1873 og 20-kronen 1883. For øvrig er det vanskelig å vite hva samlingen inneholdt utover at den omfattet et stort antall eksemplarer, faktisk sammenlignbart med samlingen til Røsholm. Det største usikkerhetsmomentet er om Ferraris samling var preget av dubletter. Her er en liten oversikt over hva samlingen inneholdt og en sammenligning med antallet tilsvarende mynter solgt på auksjonene over Røsholms og Harwoods samlinger:

Karl Johan
Ferrari: Spd 1821 og 1824 (manglet 1819)
Spd 1827-35: 9 eksemplarer (manglet 1836?)
Spd 1844: 6 stk
Totalt ble det solgt mellom 17 og 19 specier samt 19 halvspecier fra perioden 1819-44.
Til sammenligning hadde Røsholm-auksjonen 21 specier og 24 halvspecier. Harwood-auksjonen hadde 10 specier og 9 halvspecier
I tillegg ble en stor lot med småmynt og en lot med 6 prøvemynter fra Norge og Sverige solgt.

Oscar I
Ferrari-auksjonen hadde 10 specier fra 1846-57 og hele 16 halvspecier (årstall ikke angitt).
Til sammenligning hadde Røsholm-auksjonen: 11 specier og 14 halvspeciert, mens Harwood-auksjonen bare hadde henholdsvis 5 og 4.

Karl XV
Det er uklart hvilke specier Ferrari hadde, tilsynelatende 1861, 1864 og 1865. Hvilke halvspecier og andre mynter han hadde er veldig usikkert.

Oscar II og Haakon VII
I tillegg til myntene nevnt over, hadde Ferrari etter alt å dømme også en fyldig samling av disse kongenes mynter.
OleKr
Innlegg: 197
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

En annen samler som jeg har vært litt nysgjerrig på er «O. B. Carlsen» som solgte en fyldig samling norske unionsmynter ved en auksjon i Dansk numismatisk forening i 1937. Samlingen ble solgt over mange auksjoner vinteren 1936-37. De norske unionsmyntene kom for salg på dag 10 og 11 av auksjonen, henholdsvis 24. februar og 3. mars 1937.

Carlsen het opprinnelig Henning Otto Blom Carlsen og var født i Danmark i 1886. Han utvandret han til USA, og ble etter hvert aktiv i samme myntforening som Røsholm, Chicago Coin Club. De må ha vært aktive i klubben samtidig, og har helt sikkert møttes der. Carlsen var tilsynelatende et mer innadvendt medlem enn Røsholm. Det finnes ikke så mange omtaler av ham, og jeg har heller ikke lykkes å finne noe bilde. Da Carlsen meldte seg ut av Chicago Coin Club i 1939, publiserte klubben følgende omtale (Chicago Coin Bulletin June 1939 s. 8):
O-B-Carlsen-1939.png
O-B-Carlsen-1939.png (455.43 kiB) Vist 31 ganger
Carlsen hadde en norsk kone, noe som kanskje kan forklare hvorfor han, i motsetning til mange andre danske samlere, var interessert i å samle norske mynter fra unionstiden med Sverige. Noe som er av særlig interesse er at han på et medlemsmøte i klubben i september 1926 presenterte en publikasjon der han beskrev «all issues and varieties» av danske og norske mynter fra 1448 til 1923 og hadde hele «fifty-one plates of excellent illustrations» (The Numismatist, oktober 1926 s. 80). Det har ikke lykkes meg å spore opp denne publikasjonen. Gitt hans interesse for norske unionsmynter, er det overveiende sannsynlig at publikasjonen inneholdt en oversikt også over disse. Carslens publikasjon kom året før Bjørnstad og Holst publiserte Norges mynter efter 1814. Det ville vært veldig interessant å sammenligne Carlsens publikasjon med publikasjonen til Bjørnstad/Holst!
O-B-Carlsen-1926.png
O-B-Carlsen-1926.png (93.77 kiB) Vist 31 ganger
Fra 1923 var han også medlem av Numismatisk forening i København, der han valgte å selge størstedelen av sin samling over flere medlemsmøtene fra 1936 til 1937. I den innledende teksten til auksjonene heter det at «Hr. Carlsen har altid været en ivrig Køber paa vore Auktioner ogsaa forøget sin Samling ved Køb overalt i Europa og U.S.A.»

Når jeg igjen har gått grundig gjennom auksjonsdokumentene, har jeg oppdaget to inkonsistenser mellom hva som er angitt og hva man i ettertid har antatt at samlingen inneholdt. Denne delen av auksjonen er katalogisert etter Bjørnstad/Holst som nevnt over. En kuriositet i deres katalogisering er at de to Bergslien-myntene fra 1861 ble kategorisert som hovedkategorier, med andre ord som nr. 1 og 2, mens de ordinære myntene som kom i sirkulasjon ble kategoriser som varianter, med andre ord som nr. 1a og 2a. I henhold til auksjonsdokumentet ble 1spd 1861 klassifisert som 1a, altså som den ordinære utgaven. Den ble imidlertid samtidig omtalt som en «RR»-mynt. Dette indikerer en indre inkonsistens, begge deler kan ikke være korrekt. I 1937 må det ha vært åpenbart at den ordinære 1861-specien ikke hadde noen slik sjeldenhetsstatus. Kanskje det er derfor man har antatt at eksemplaret må ha vært en Bergslien-mynt. Imidlertid er det også slik at mynten ble kvalitetsbedømt til 1. Jeg har blitt opplyst fra pålitelig hold at dette må ha vært en feilklassifisering, i og med at mynten skal være den samme som den som ble solgt på Myntkompaniets auksjon i mai 2014 og der bedømt til 0/01. I lys av Carlsens åpenbart gode kunnskaper om varianter og klassifisering av mynter, som nevnt over, velger jeg å legge opplysningene i auksjonsdokumentene til grunn her, og angi 1spd 1861 som solgt på denne auksjonen som et eksemplar av sirkulasjonsmynten.

Motsvarende er ½spd 1861 klassifisert som 2, altså som en Bergslien-mynt. Her er ikke sjeldenhetsangivelsen til hjelp, siden begge kategoriene kvalifiserte som «R» i 1937. I Guttorm Egges foredrag ved NNF-møtet i DnB i mai anga han at dette eksemplaret er et sirkulasjonseksemplar, altså ikke en Bergslien-mynt, som hadde opprinnelse fra Bruun-auksjonen i 1925, og deretter ble omsatt ved auksjoner i Dansk numismatisk forening i 1940 og 1958. Av de grunner jeg har nevnt over, har jeg valgt å legge auksjonsdokumentene til grunn for klassifiseringen her.

Med disse forbeholdene får jeg følgende liste over Carlsens samling av de unionsmyntene jeg undersøker:

Blant de 49 myntene jeg registrerer hadde han følgende 32 (med andre ord 2 flere enn Røsholm):
1spd: 1826 M, 1835 stj, 1846, 1868 og 1869
½spd: 1819, 1823, 1829, 1831, 1832, 1833, 1834 (med og uten rettet årstall), 1835, 1836, 1848, 1855, 1861B, 1865 og 1873
24sk: 1824, 1825, 1830, 1833, 1834, 1835, 1836, 1861 og 1862
12sk: 1861 og 1862
2sk: 1834
1sk: 1824 ompreg

Carlsen manglet ganske mange (17). Særlig var det mange hull i samlingen av speciedalerne: 1819, 1823, 1826, 1829, 1831, 1832, 1833, 1861B, 1864 og 1867. I stor kontrast manglet han kun tre av ½-speciene: 1830, 1835 stj og 1861, han manglet bare 24-skillingen fra 1831, og han hadde begge de sjeldne 12-skillingene. Denne kontrasten er litt overraskende, og kan neppe forklares med at speciedalerne var for dyre eller vanskelige å få tak i. Kanskje forklaringen kan være at han solgte noen av speciedalerne separat, for eksempel til Røsholm? Som mange andre hadde Carlsen store hull i samlingen av 1-skillingene til Karl Johan. Blant de sjeldneste manglet han nesten alle: 1825, 1828 og 1834.

Til tross for disse manglene kommer nok Carlsens samling ganske høyt opp på listen over de mest komplette samlinger av disse unionsmyntene. Kanskje blant topp 10?
Svar

Gå tilbake til «Proveniens og Sjeldenhet»