Side 1 av 1

Unik Mynt med særs spennende historie.

Lagt inn: 23 jan 2017 11:04
av Alex R
Denne dukket opp på disken i forrige uke.

En 12 Skilling 1721 Gullavslag, med historikk tilbake til 1800!
Mynten ble gitt i dåpsgave i 1800 til en ikke navngitt person, av en Cappelen på Mæla, og etter litt undersøkelser, kan vi med ganske høy sikkerhet si at denne Cappelen ganske sikkert er Diderik von Cappelen, som var en av Eidsvollmennene.

Mynten veier 8.11 gram, noe som virker til å være tyngste avslag av en Frederik IV mynt,(uten at jeg skal si det med skråsikkerhet). I følge NM 1976 er det listet et annet eksemplar, 12 Skilling 1719, med 1 Dukatvekt, altså, ca. 3.5gram.

8 Skillingen 1730 som var på OMG 1, var også 1 dukats vekt. Denne vi har her er altså en 2 1/3 dukat, noe som gjør denne til, såvidt vi vet, den tyngste norske gullmynten fra Fredrik IV.

Mynten blir auksjonert på Auction.no langfredag. Altså 14/4-17.

Re: Unik Mynt med særs spennende historie.

Lagt inn: 25 jan 2017 13:18
av grenl.har
Spennende :!: . Legger til at jeg tror det er lokalt for oss fra nedre Telemark. Mæla ligger i Skien.
https://no.wikipedia.org/wiki/Diderich_von_Cappelen

Re: Unik Mynt med særs spennende historie.

Lagt inn: 25 jan 2017 13:34
av grenl.har
Det er nok muligens denne Didrich von Cappelen som menes: https://no.wikipedia.org/wiki/Didrich_von_Cappelen

Re: Unik Mynt med særs spennende historie.

Lagt inn: 25 jan 2017 15:18
av Alex R
Hei!

Det er den Cappelen som menes ja :)

Re: Unik Mynt med særs spennende historie.

Lagt inn: 25 jan 2017 17:24
av Stein Knutsen
Spennende at upubliserte mynter dukker opp fra tid til annen.
Jeg antar at grunnen kan være at slike ukjente mynter trolig
har vært interne familieklenodier i generasjoner.
Mange gullavslag fra 1700/tidlig 1800 tall er etter min hukommelse
overpreget på andre utenlandske gullmynter.
Det andre exemplaret av 12 skilling gullavslag (1719) som nevnes i første post
kan også spores langt tilbake i tid.
Den var i Hielmstiernes imponerende samling s.36 nr 5 hvor den også har en tilleggsopplysning
nemlig at den er overpreget på en Dansk Ducat fra 1701.

Re: Unik Mynt med særs spennende historie.

Lagt inn: 25 jan 2017 19:41
av Michael Märcher
Den kgl. Mønt- og Medaillesamling på Nationalmuseet i København har haft et guldeksemplar af Kongsberg 12 skilling 1721. Vægt omkring 2 speciesdukat.

Hvornår det guldstykke kom til samlingen vides umiddelbart ikke, men det røg ud af samlingen i 1870. Det gjorde mange (norske) guldstykker fra 1700-tallet på det tidspunkt (se f.eks. NNUM 2013 side 55).