NNF NYTT 3-2010

Numismatisk forum
Svar
Brukeravatar
Jørgen Sømod
Innlegg: 1441
Registrert: 01 des 2008 00:19

NNF NYTT 3-2010

Legg inn av Jørgen Sømod » 11 okt 2010 22:09

NNF-NYTT
Et par indlæg i NNF-Nytt, Norsk Numismatisk Tidsskrift Nr. 3 –2010 bør have et par kommentarer med på vejen.
Først Carl Henrik Størmers referat af Gunnar Thesens foredrag den 26. januar om norske poletter. Med risiko for, at Størmer fejlciterer Thesen må jeg påpege, at Thesen indledningsvis ikke har forstået, hvad en polet er.
Ordet polet er såvel i det danske som i det norske sprog et ganske nyt låneord fra svensk; i almindelig brug forekommer det i dansk og norsk først henved slutningen af det 20. århundrede. Stiernstedt forklarer ordet som betydende myntrepresentant. Det nu forældede danske og norske ord for betydningen er tegn, hvilket etymologisk er samme ord som det engelske token, og som til nutidigt sprog kan oversættes til bevis på eller god for, hvilket eksempelvis ses på amerikanske og franske poletter med ordene good for og bon pour.
Winter schydtz og sommer schydtz, der af Thesen bliver omtalt som poletter, repræsenterer ikke penge eller lover senere indløsning. De er mønter i sig selv og indeholder samtlige de elementer, der overhovedet kan kræves af mønter, det være sig møntherrens navn, det vil sige kongens, værdiangivelse og sølvindhold. Det er mønter præget til særlig brug, hvilket på ingen måde er ualmindeligt hverken i de dansk-norske møntrækker eller ved fremmede landes mønter. Eksempelvis kan nævnes de mønttyper, der vides præget ude-lukkende som medgift ved prinsessers giftermål med fremmede fyrster. At mønterne er præget af Peter Grüner, der samtidig var blevet postmester i Christiania, lader vel forstå arten af skyds.
I det af Christian Jürgensen Thomsen med hjælp fra Ole Devegge forfattede katalog over Georg Friderich Timms samling, 1831 omtales mønterne på følgende måde: Disse bleve prægede til Be-qvemmelighed for de Reisende i Norge, saaledes at med samme netop kunde betales Skydsen af en Miil, for hvilken Taxten var höiere om Vinteren, end om Sommeren.
Senere i referatet omtales en polet fra Christiania Tugthus 1730. Jeg har forlængst påvist, at det drejer sig om en forfalskning gjort til samlere. Herom har jeg gjort rede i Poletter & Pengetegn Bind 1, 2003 p. 60-62.
Så omtales "eksotiske plaketter" fra Compañia Argentina de Pesca. Mon ikke der skulle have stået "eksotiske poletter". Det havde været passende at fortælle, at poletterne blev anvendt på den norske hvalfangerstation Grytviken, der fandtes på den britisk ejede ø South Georgia.

Dernæst Tore Z. Trosdahls artikel Kalfarlipenningens ekthet og falskmynterne på Hjelm i en nord-europæisk kontekst.
Trosdahl fortæller, at de fredløse allierte sig med Norges konge og lovede ham makten i Danmark dersom de seiret. Den påstand kan han næppe finde mindste bevis for. At de allierede sig med den norske konge er sandt nok, men den der skulle være konge, var den sønderjyske hertug. Og så snakker Trosdahl til stadighed om falske mønter. Møntprægere og møntstempler var til indledning stillet til rådighed netop for den sønderjyske hertug, således at der fremkom konkurrerende mønter. Mønterne var således ikke mere falske end de, som Håkon 7 i 1942 fik præget i London. Hele problematikken med bevis og argumentation har jeg meddelt i Danske mønter og mønter fra lande samt områder i union med Danmark eller under dansk overhøjhed fra de ældste tider og indtil 1448, 2009

Svar

Gå tilbake til «Mynt og Seddel - Diskusjon»