Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Moderatorer: AMO Berg, OleKr

OleKr
Innlegg: 224
Registrert: 15 nov 2017 10:40

Re: Sjeldenhetsoversikt spd og sk 1814-73

Legg inn av OleKr »

Da jeg arbeidet videre på grunnlag av registreringsfaktorene over, oppdaget jeg at de ble beregnet på galt grunnlag. Når jeg benyttet registreringsfaktorene fikk jeg konsekvent lavere antall beregnede eksemplarer enn det antallet dokumenterte eksemplarer jeg har registrert. Jeg innså etterhvert at problemet med å bruke den dokumenterte registreringsfaktoren som grunnlag for prosentmessig økning var feil fordi beregningen av registreringsfaktoren starter på 1 og at det kun er de neste registreringene av samme eksemplar som innebærer økning av registreringsfaktoren. Eksempelvis ble den prosentmessige økningen av registreringsfaktoren for 1-skillingene beregnet på grunnlag av registreringsfaktoren 1,22. Problemet med å bruke 1,22 som utgangspunkt for prosentmessig økning er at registreringsfaktoren begynner på 1 og ikke på 0, ettersom alle de registrerte myntene er registrert minst én gang. Dermed skulle den prosentmessige økningen vært beregnet på grunnlag av 0,22. Jeg har på dette grunnlaget rettet opp beregningene i forrige innlegg.

Når vi skal anvende registreringsfaktorene til å beregne antall eksemplarer for myntene, oppstår spørsmålet om man skal anvende den gjennomsnittlig justerte registreringsfaktoren, eller om man skal etablere en egen justert registreringsfaktor for hver mynt. Den første kategorien av sjeldne mynter, 1-skillingene fra Carl Johan, kan brukes til å undersøke dette nærmere. Her er en oversikt over dataene jeg har samlet for disse (eksklusive eksemparer i offentlige/institusjonelle samlinger):
Kvalitativ-analyse-2022-12-3a.png
Kvalitativ-analyse-2022-12-3a.png (11.53 kiB) Vist 49 ganger
Den samlede registreringsfaktoren beregnet for denne myntkategorien er 1,22 og den justerte faktoren inklusive udokumenterte eksemplarer er beregnet til 1,3. Begge er med god margin lavest av alle myntkategoriene.

Hvis vi starter med 1sk 1834, kan vi raskt konkludere med at det ikke gir god mening å bruke den justerte registreringsfaktoren til å beregne antall eksemplarer av denne. I følge Norges Mynter skal det finnes 9 eksemplarer, og oversikten sammenfaller trolig med disse eksemplarene.

Heller ikke for 1sk 1828 er den justerte registreringsfaktoren brukbar. Når den benyttes til å beregne antall eksemplarer får vi et lavere antall enn det som faktisk er dokumenterte: (22 + 6) / 1,3 = 21,5. Dette skyldes at denne mynten har et særlig lavt antallet udokumenterte eksemplarer (6), kombinert med den laveste registreringsfaktoren.

For 1sk 1824 ompreg og 1825 kan det gi bedre mening å bruke den justerte registreringsfaktoren. Hovedgrunn til å bruke en generell registreringsfaktor framfor en myntspesifikk registreringsfaktor er at de myntspesifikke registreringsfaktorene vil være mer sårbare for tilfeldigheter knyttet til registreringene av den enkelte mynten. Argumentet er med andre at en registreringsfaktor som er beregnet på grunnlag av et større antall registreringer av sammenlignbare mynter er mer robust og utligner tilfeldige utslag for den enkelte mynt. Hvis vi ser nærmere på disse to myntene er det to forhold som må tas i betraktning: 1) Det er ganske stort avvik mellom registreringsfaktorene for myntene (henholdsvis 1,19 og 1,37); 2) Det er også en viss forskjell på andel bildedokumenterte eksemplarer (henholdsvis 69% og 60%). Dersom dette er tilfeldige forskjeller som utjevner seg over tid kan det gi god mening å bruke en generelt beregnet registreringsfaktor. Det kan spørres om man i tilfelle bør begrense faktoren til å bli beregnet på grunnlag av disse to myntene eller benytte den som er laget på grunnlag av alle fire 1-skillingene. Hvis vi følger resonnementet over, vil det nok gi best mening å sikre seg et så høyt antall relevante registreringer som mulig. Derfor har jeg valgt å benytte den felles registreringsfaktoren:

1sk 1824omp: (42 + 19) / 1,3 = 47
1sk 1825: (30 + 20) / 1,3 = 38

Resultatet blir med andre ord at av de 19 udokumenterte eksemplarene av 1sk 1824omp, så telles kun 5 med som nye eksemplarer, mens av de 20 udokumenterte 1sk 1825 teller 8 med som nye eksemplarer. Dette kan sammenlignes med resultatet vi får dersom vi benytter myntspesifikke registreringsfaktorer:

1sk 1824omp: (0,19 x 0,31) + 1,19 = 1,25. (42 + 19) / 1,25 = 49
1sk 1825: (0,37 x 0,4) + 1,37 = 1,52. (30 + 20) / 1,52 = 32

Her ser vi at den myntspesifikke registreringsfaktoren gir et overraskende lavt resultat for 1sk 1825. Det er etter mitt skjønn lite sannsynlig at kun 2 av de 20 udokumenterte registreringene skal anses som nye eksemplarer. Dette synes også å bekreftes dersom vi ser på utviklingen i registreringen av 1-skillingene. Grafene nedenfor antyder en ganske stor parallelitet mellom 1sk 1824omp og 1sk 1825, noe som taler mot et resultat som øker forskjellen mellom disse myntene.
Kvalitativ-analyse-2022-12-3b.png
Kvalitativ-analyse-2022-12-3b.png (25.09 kiB) Vist 49 ganger
Min foreløpige konklusjon er følgelig at en felles justert registreringsfaktor basert på en myntkategori bestående av mynter med lignende karakteristika gir et mer robust anslag over antall eksemplarer enn en myntspesifikk registreringsfaktor, særlig der de myntspesifikke registreringsfaktorene er beregnet på grunnlag av et lavt antall registreringer.
Svar

Gå tilbake til «Proveniens og Sjeldenhet»